Nuorten Exit ehkäisee seksuaalista kaltoinkohtelua

Nuorten Exit tarjoaa tietoa ja matalan kynnyksen tukea 13–29-vuotiaille seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja vastikkeelliseen seksiin liittyvissä tilanteissa. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä, jota tehdään muun muassa sosiaalisen median eri kanavissa, kouluvierailuilla ja tapahtumissa.

Nuorten Exitiä koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry ja toiminto sai pari vuotta sitten RAY:n pysyvän rahoituksen. Nuorten Exit toimii pääkaupunkiseudulla, mutta verkon ja sosiaalisen median kautta yhteydenottoja tulee nuorilta ympäri maata. Viime vuonna asiakasmäärä kaksinkertaistui, mikä johtuu aktiivisesta työstä verkossa ja helposta tavoitettavuudesta, vs. toiminnanjohtaja Anna Nuotio arvioi.

Mahdollisuuksien mukaan Nuorten Exitin työntekijät myös jalkautuvat erilaisiin tapahtumiin pääkaupunkiseudulla yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Nuorten Exit pyrkii pienenä toimijana verkostoitumaan muiden järjestöjen kanssa paitsi jalkautumisessa myös verkkotyötä, seksuaalista kaltoinkohtelua, nuorisotyötä, prostituutiota ja ihmiskauppaa koskevissa asioissa. Lastensuojelun työntekijöihin ja poliisin suuntaan tiimillä on yhteistyötä jatkuvasti, koska työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus, jos tilanne niin vaatii.

– Seksuaalinen kaltoinkohtelu liittyy myös nuorten keskinäisiin seurustelusuhteisiin. Tapauksia on laidasta laitaan, homottelusta ja huorittelusta seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan. Ilmiöt verkossa ja sosiaalisessa mediassa ovat samanlaisia kuin reaalimaailmassakin. Vastikkeellisen seksin näemme yhtenä seksuaalisen kaltoinkohtelun muotona. Siitä pitää puhua nuorille suoraan samalla lailla kuin muustakin kaltoinkohtelusta ja toivomme, että ilmiön tunnistaminen lisääntyisi, Nuotio toteaa.

– Nuoret puhuvat seksuaalisesta kaltoinkohtelusta saadessaan siihen mahdollisuuden ja pystyvät usein hyvin sanallistamaan epämukavalta tuntuvia tilanteita. Heillä on myös paljon toimintatapoja, joilla he pitävät omista rajoistaan kiinni esimerkiksi somessa. Ongelmaksi näen, että pojilta harvoin kysytään seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja julkinen keskustelu on hyvin sukupuolittunutta. Seksuaalikasvatuksessa olisi tärkeää purkaa käsitys, että poika on aina valmis seksiin; ei ole yhtä tapaa olla poika tai tyttö.

Nuotio arvioi, että seksuaalikasvatuksen sisältö ja toteutus vaihtelevat paljon koulukohtaisesti. Nuorten Exitin edustajat painottavat kouluvierailuilla, joilla kuuntelijat ovat yleensä 8. luokkalaisia, aina omia rajoja ja tekijän vastuuta. Kouluvierailuilla näkee, kuinka suuri tarve nuorilla on keskustella näistä asioista.

Nuotion mukaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ei näy heille tulevissa nuorten yhteydenotoissa erityisenä teemana. – Hyvä että seksuaalisesta kaltoinkohtelusta puhutaan, mutta on vaarallista, jos uhkan nähdään tulevan ulkopuolelta ja nuorten todellisuus unohtuu. Seksuaalinen häirintä ei ole uusi asia Suomessa ja siihen pitää olla nollatoleranssi tekijästä riippumatta, kuten #Respect-kampanja korostaa.

www.nuortenexit.fi

/RK

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |