Monikulttuurisuus on esillä seksuaaliväkivaltatyössä

Tyttöjen Talossa on viime vuosina panostettu maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuurisista taustoista tulevien naisten ja tyttöjen kanssa työskentelyyn. Tyttöjen Talo on nuorisotyötä tekevän Kalliolan Nuoret ry:n toimintakonsepti, jossa tarjotaan muun muassa seksuaalikasvatusta ja apua seksuaalista väkivaltaa kokeneille. Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyö on kohdistettu 13−28-vuotiaille tytöille ja naisille, mutta myös pojille ja miehille on vastaavanlaista työtä tekevä Poikien Talo. Tyttöjen Talon asiakkaista vähemmistö on monikulttuurisista taustoista tulevia tyttöjä, mutta heille pyritään tarjoamaan erityistä tukea. Maahanmuuttajataustaisia naisia auttava seksuaaliväkivaltatyö on erityisen tärkeää, sillä väkivallan kohtaaminen rajoittaa naisen itsenäisyyttä ja vaikeuttaa kotoutumista.

Helsingin Tyttöjen Talon Seksuaalinen väkivaltatyö -toimintamuodon vastaavan ohjaajan Kristiina Hannilan mukaan maahanmuuttajataustaisia asiakkaita on usein vaikea tavoittaa. Monen asiakkaan väkivaltakokemukset tulevat ilmi vasta pidemmän ajan kuluttua, kun he ovat olleet mukana Tyttöjen Talon muussa maahanmuuttajatoiminnassa. Joidenkin maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ja naisten kokemuksiin liittyy kulttuurisia erityispiirteitä, esimerkiksi kunniaväkivaltaa.

Ongelmia voi ilmetä, jos yhteistä kieltä ei löydy tai jos käytetty kieli ei ole asiakkaalle niin sanotusti tunnekieli. Rankkojen tapahtumien ja tuntemusten ilmaiseminen on asiakkaalle haastavaa, jos niistä täytyy kertoa kielellä, joka ei ole kaikkein luontevin. Hannila kertoo, että yleensä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa saadaan kuitenkin asioita työstettyä, vaikka kieliongelmia olisikin.

Tyttöjen ja Poikien Talon rinnalle on luotu internetissä vastaavanlaista nuorisotyötä tekevä e-Talo. Se on Kalliolan Nuorten kehittämishanke, joka on käynnissä vuosina 2013−2016. E-Talo on nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu neuvonta- ja tukipalvelu, jossa voi esimerkiksi jutella kahdenkeskisessä chatissa nais- tai miestyöntekijän kanssa. Myös e-Talon toiminnassa on huomioitu monikulttuuristen asiakkaiden tarpeet. E-Talo antaa ohjeita erilaisista sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja seurusteluun liittyvistä asioista, jotka saattavat olla hankalia monikulttuurisille tytöille. E-Talon monikulttuuriselle seksuaaliväkivaltatyölle on luotu pohjaa kunniaväkivaltaan liittyneessä SOPU-hankkeessa, jota Kalliolan Nuoret koordinoi vuosina 2012−2015.

Monikulttuurista naistyötä tekee lisäksi Monika-Naiset Liitto ry. Monika-Naisiin kuuluu useita pienempiä jäsenjärjestöjä. Monika-Naiset kehittää ja tarjoaa palveluita väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja heidän lapsilleen. Monika-naisten voimavarakeskus Monikassa tarjotaan muun muassa neuvontaa ja vertaistukiryhmiä. Asiakas voi hakeutua myös liiton ylläpitämään turvakotiin tai soittaa auttavaan puhelimeen. Seksuaaliväkivaltatyön lisäksi Monika-Naisten toimintaan kuuluu laajemminkin maahanmuuttajanaisten kotoutumisen edistäminen ja mahdollisten ongelmien ennaltaehkäiseminen.

www.e-talo.fi

www.monikanaiset.fi

/ST

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |