Mikkelissä puututaan seksuaaliseen häirintään koulussa

Mikkelissä toimivalla My Space, Not Yours! -hankkeella pyritään ehkäisemään seksuaalista häirintää ja fyysisiä uhkia perusopetuksen yläluokilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Vuosina 2015−2017 toteutettavassa hankkeessa halutaan kokeilla uusia toimintamalleja seksuaalisen häirinnän torjumiseksi ja vakiinnuttaa hyviä malleja kouluympäristöön.

My Space, Not Yours! -hankkeen laittoivat alulle Mikkelin kaupunki sekä Etelä-Savon alueella toimiva VIOLA – Väkivallasta vapaaksi ry. Taustalla ovat vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset, joissa oli paljon merkkejä nuorten kokemasta häirinnästä ja fyysisestä uhasta. Projektikoordinaattori Tiina Kainulaisen mukaan kyselyn vastauksissa korostuivat tyttöjen huolestuttavan yleiset kokemukset seksuaalisesta häirinnästä. Tämän tiedon pohjalta lähdettiin muotoilemaan hanketta. Hankkeen toteutukseen ovat kuuluneet menetelmäkokeilut pilottikouluilla lukuvuonna 2015–2016. Seuraavana lukuvuonna vuorossa on toiminnan vakiinnuttaminen Mikkelissä kaikilla perusopetuksen 7.–9. luokilla ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Tiina Kainulainen kertoo My Space, Not Yours -hankkeesta saatujen kokemusten olleen tähän mennessä rohkaisevia. Nuorten koululaisten tavoittaminen voi olla haasteellista, mutta sopivilla työtavoilla nuoret saadaan osallistumaan. Hankkeessa on painotettu menetelmiä, joiden avulla nuoret pääsevät itse aktiivisesti tekemään ja keskustelemaan, sillä pelkkä aihepiiristä luennoiminen ei innosta nuoria. Sen sijaan on hyödynnetty esimerkiksi sosiaalista mediaa. Hankkeen pilottitoimintaan osallistuneet nuoret ovat kokeneet seksuaalisesta häirinnästä puhumisen tärkeäksi. Kouluilla käytyihin keskusteluihin ovat nousseet nuorten kokema nimittely ja erityisesti internetissä kohdattu häirintä. Nuoret ovat keskustelleet esimerkiksi asiattomien kuvien levittämisestä netissä. Hankkeessa onkin huomattu, että nuorille ei ole aina selvää, mikä netissä tai sosiaalisessa mediassa on sallittua tai kiellettyä.

/ ST

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |