Uusia julkaisuja

Lasten turvataidot päivitetty

Kaija Lajunen, Minna Andell, Mirja Ylenius-Lehtonen: Tunne- ja turvataitoja lapsille. Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015.

Tunne- ja turvataitoja lapsille on uudistettu teos Stakesin vuonna 2005 julkaisemasta oppimateriaalista. Materiaali on tarkoitettu noin 5–11-vuotiaille lapsille niin kouluihin ja varhaiskasvatukseen kuin perheiden ja pienryhmien kanssa työskentelyyn esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa. Kirjan menetelmät ovat lapsilähtöisiä, toiminnallisia ja selviytymistä tukevia. Lapset oppivat vertaisryhmissä ja tutun aikuisen kanssa yhdessä pohtien ja harjoitellen. Osa tehtävistä tehdään kotiväen kanssa. Turre Turvakoiran kanssa lapset opettelevat turvaohjeet: sano EI, lähde pois ja kerro turvalliselle aikuiselle.

Tunne- ja turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen laaja-alaista vahvistamista. Tunne- ja turvataitokasvatuksella edistetään lasten itsearvostusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ehkäistään vahvistamalla lasten omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa. Vastuu lasten turvallisuudesta on kuitenkin aina aikuisilla, ja siksi lapsia ohjataan kääntymään huolissaan turvallisten aikuisten puoleen.

Uusia teemoja oppimateriaalissa ovat mm. lapsen oikeudet, vaihtuvat tunteet, kiukku ja sen kesyttäminen, hyvä olo ja hyvä mieli, nettiturvallisuus, nettikaveruus ja selviytymistaidot netissä, oma tila ja yksityisyys sekä turvallinen koti. Tavoitteena on, että oppimisen myötä lapset rohkaistuvat kertomaan huolistaan aikuisille. Siksi aineisto sisältää uudistetun osion ammattilaisille tilanteisiin, joissa herää huoli lapsen turvallisuudesta.

Elokuvat valistavat nuorten kokemasta seksuaalisesta väkivallasta

Nuoriin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ja häirintää ehkäisevä Right to Choose -hanke on julkaissut neljä lyhytfilmiä. Esimerkiksi häirintää netissä käsittelevään elokuvaan on pyydetty nuorten netissä oikeasti saamia kommentteja. Muiden ammattilaisten taiten tekemien filmien aiheina ovat väkivalta parisuhteessa, rajojen määrittely seurustelusuhdetta hakiessa ja raiskauksen uhriksi joutuminen. Lyhytfilmit ovat katsottavissa YouTubessa Right to Choose -kanavalla.

Right to Choose -hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, mitä on seksuaalinen häirintä, millainen toiminta ylittää rikoksen rajan ja kuinka tulee toimia, jos tällaista kohtaa. Seurustelusuhteessa tapahtuvan häirinnän ja väkivallan lisäksi käsitellään häirintää työelämässä. Hanketta rahoittaa Euroopan komissio.

 
Julkaistu 5.6.2015
Sivun alkuun |