Sisällys 2/2015

Painetun lehden sisällysluettelo


s. 3 Pääkirjoitus: Aatteellista väkivaltaa
Juha Kääriäinen

s. 4 Sisäinen turvallisuus murroksessa?
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana on sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Hänen mukaansa sisäistä turvallisuutta haastavat monet ilmiöt. Turvallisuusuhkiin vastaamisessa tarvitaan eri viranomaisten tiiviimpää yhteistyötä, kumppaneita kansalaisjärjestöistä ja yrityksistä, paikallisia ratkaisuja sekä ennalta ehkäisevää otetta.

s. 7 Väkivaltaista ekstremismiä torjumassa
Tarja Mankkinen
Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, se oikeutetaan tai siihen kannustetaan aate-maailmalla perustellen. Toimenpideohjelma väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi on hyvässä vauhdissa.

s. 12 Muslimiyhteisöt toimivat väkivaltaa vastaan
Riikka Kostiainen
Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan imaami Anas Hajjar sanoo, että uskonnonopetus on avainasemassa väkivaltaisen ääriajattelun ehkäisemisessä. Resursseja tarvittaisiin erityisesti nuorisotyöhön.

s. 13 Ruotsissa panostetaan työhön ekstremismiä vastaan
Riikka Kostiainen
Ruotsin väkivaltaisen ekstremismin kansallinen koordinaattori Mona Sahlin kävi kertomassa kokemuksiaan suomalaisille.

s. 14 Vankilat kiinnittävät huomiota radikalisoitumiseen
Ari Juuti
Radikalisoitumisriskit tiedostetaan Suomen vankeinhoidossa ja Rikosseuraamuslaitos on mukana EU-yhteistyössä.

s. 16 Ekstremistinen väkivalta maahanmuuton lieveilmiönä
Henrik Boberg, Pirjo Jukarainen & Kari Laitinen
Vaikka maahanmuuttajien integroitumattomuus ja radikalisoituminen eivät ole Suomessa vielä vakava ongelma, on varoittavia signaaleja jo olemassa.

s. 18 Radikalisoitumista on pyrittävä ehkäisemään – mutta miten?
Karin Creutz & Marko Juntunen
Tätä nykyä kaikki Länsi-Euroopan maat toteuttavat kansallisia versioita väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisystä. Ennaltaehkäisy säästää inhimillistä kärsimystä ja on kustannustehokasta. Väkivaltaisen radikalismin vastaisten ohjelmien kehittäjien on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että ehkäisevällä työllä on riski kääntyä itseään vastaan.

s. 20 Muslimiperheet, väkivaltainen radikalismi ja arjen turvallisuus
Marja Tiilikainen
Tutkimus turvallisuuden kokemuksista somalialaisperheissä Kanadassa, Suomessa ja Somaliassa kertoo, että perheiden yhteinen huolenaihe on väkivaltainen radikalismi ja sen vaikutus muslimiyhteisöihin.

s. 22 Kansalaiskasvatus koulujen välineeksi ääriajattelua vastaan
Minna Tikka
Jyväskylän yliopiston dosentti Sakari Suutarinen korostaa kansalaiskasvatuksen asemaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisemisessä. Nuoren pitää voida opetella koulussa nykyistä enemmän yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

s. 24 Jenginuorihanke rikollisuutta ja radikalisoitumista vastaan
Timo Heikkonen
Jenginuorihankkeen tavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevä etsivän työn malli rikoksilla oireilevien nuorten tavoittamiseen. Saman kulttuuritaustan kokemusasiantuntijat ovat keskeisessä roolissa työssä.

s. 26 Poliittinen väkivalta Suomessa
Anssi Kullberg
Kirjoittaja luo katsauksen suomalaiseen radikalisoitumisen historiaan ja arvioi nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä.

s. 29 Lähialueen konfliktit heijastuvat Eurooppaan
Teemu Sinkkonen
Kirjoittaja arvioi terrorismin nykytilaa Euroopassa ja pohtii ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia.

s. 32 Terrorismiturismi
Mikael Lohse
Artikkelissa pohditaan rikosoikeusjärjestelmän suhtautumista vierastaistelijailmiöön, milloin on kyse tavanomaisista rikoksista, milloin sotarikoksista ja milloin terrorismirikoksista.

s. 34 Terrorismin rahoittamisen torjunta Suomessa
Tapani Holopainen
Varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annettu laki mahdollistaa sekä luonnollisten että oikeushenkilöiden asettamisen kansalliselle terroristipakotelistalle. Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksella on merkittävä rooli jäädyttämispäätösten valmistelussa.

s. 36 Rikoksen uhrin asemaan parannusta
Elina Ruuskanen & Mervi Sarimo
Uhripoliittisen toimikunnan loppuraportissa esitellään suunnitelma tukipalveluiden rakenteellisista ratkaisuista ja rahoitusmalleista. Lisäksi ehdotetaan jatkotoimia, joilla uhrin oikeudet turvata käytännössä EU:n uhridirektiivin tavoitteiden mukaisesti.

s. 38 Nettivihje Suomessa
Nina Vaaranen-Valkonen
Nettivihjetoiminnalla torjutaan lapsiin kohdistuvia kohdistuvia seksuaalirikoksia. Verkon kautta toteutettaviin seksuaalirikoksiin liittyy useita lainsäädännöllisiä, lastensuojelullisia ja rikoksentorjunnallisia haasteita.

S. 40 Näkökulma: Sovittelulaki antaa tilaa konfliktin ulkopuoliselle vallankäytölle
Juhani Ala-Kurikka & Henrik Elonheimo

s. 42 Kriminologia: Konnakriminologian klassikko
Matti Laine

s. 44–47 Ajassa
Rikoksentorjuntakilpailun aiheena kyberrikollisuus
Rangaistuskäytännöt vaihtelevat suuresti Euroopassa
Vankilakierteeseen päädytään luultua harvemmin
EU:n uhridirektiivin täytäntöönpanosta ehdotus
Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus hyväksyttiin
Uusia julkaisuja

 
Julkaistu 5.6.2015
Sivun alkuun |