EU:n uhridirektiivin täytäntöönpanosta ehdotus

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa EU:n ns. uhridirektiivin täytäntöön panemiseksi. Direktiivissä säädetään rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Työryhmän mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö täyttää jo pitkälti direktiivin vaatimukset. Täydennyksiä ja täsmennyksiä tarvittaisiin kuitenkin eräiltä osin. Muun muassa esitutkintaviranomaisten ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Esitutkintalakiin lisättäisiin myös velvollisuus ilmoittaa uhrille mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua.

Säännöksiä rikoksesta tuomitun tai epäillyn vapautumisesta ilmoittamisesta tarkistettaisiin. Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen uhrilla olisi halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapautumisesta. Edellytyksenä tällöin olisi myös, että ilmoittaminen olisi rikoksen vakavuus huomioon ottaen perusteltua eikä ilmoittamisesta arvioitaisi aiheutuvan vaaraa vapautettavan hengelle tai terveydelle.

Uutta olisi, että esitutkintaviranomaisen tulisi tehdä uhrista yksilöllinen arviointi haavoittuvuuden tunnistamiseksi ja sen arvioimiseksi, mitä erityistoimenpiteitä tarvitaan hänen suojelemisekseen lisäkärsimykseltä, kun asiaa käsitellään esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä. Arvioinnissa olisi otettava huomioon etenkin asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja rikoksen laatu.

Lisäksi uhrin oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennettaisiin. /RK

 
Julkaistu 5.6.2015
Sivun alkuun |