Juha Kääriäinen

Aatteellista väkivaltaa

Suomessa on julkaistu vuoden 2013 alusta puolivuosittain väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsausta. Katsauksen laatimisesta vastaa sisäministeriön asettama poikkihallinnollinen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kansallinen yhteistyöverkosto. Katsauksen tavoitteena on "antaa ajantasainen käsitys Suomessa toimivista väkivaltaisista ääriliikkeistä…, joihin … liittyy väkivallan riski". Katsauksen mukaan väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan toimintaa, jossa väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, se oikeutetaan tai siihen kannustetaan aatemaailmalla perustellen. Katsauksessa tarkastellaan esimerkiksi äärioikeistolaisia, äärivasemmistolaisia, anarkistisia tai ääri-islamistisia liikkeitä ja niiden aiheuttamaa uhkaa. Viime aikoina on esimerkiksi kannettu huolta Syyrian alueelle myös Suomesta houkutelluista taistelijoista, joista osa luultavasti jossain vaiheessa haluaa palata takaisin Suomeen.

Terrorismi tai väkivaltainen ekstremismi eivät ole millään lailla uusia ilmiöitä: väkivalta on ollut aina osa poliittista vaikuttamista ja vallankäyttöä. Uutta on kuitenkin se, että elämme nopeiden tietoverkkojen globaalissa maailmassa, jossa ihmiset ja ajatukset liikkuvat nopeammin kuin koskaan aiemmin. Tämä on luonut tilanteen, jossa aatteiden leviäminen ei noudata mitään maantieteellisiä rajoja. Esimerkiksi Syyriaan taistelijoiksi lähtevät nuoret suomalaiset eivät ole löytäneet Suomessa sellaista aatteellista identiteettiä ja yhteisöä, jota heille luvataan Syyriassa tai jossain muualla. Jos taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen integraatio Suomeen on heikko, houkutus lähteä voi olla suuri.

Uutta on myös se, että "taistelusta terrorismia vastaan" on tullut legitiimi keino perustella turvallisuusuhkia. Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauskin voidaan nähdä yhtenä esimerkkinä turvallistamisen lisääntymisestä. Turvallistaminen tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että katsomme esimerkiksi maahanmuuttoa, tai osaa siitä, potentiaalisena turvallisuusongelmana. Kuten tilannekatsauskin osoittaa, väkivaltainen ekstremismi on Suomessa ilmiönä määrällisesti harvinainen. Kuitenkin asian saama julkinen huomio on huomattava ja on syytä miettiä tarkkaan, millaisiin toimenpiteisiin haluamme ryhtyä kysymyksen ratkaisemiseksi. On paljon esimerkkejä, kuinka liian pitkälle menevä maahanmuuttajien tai muiden ryhmien elämän kontrollointi turvallisuuden nimissä voi tuoda enemmän ongelmia kuin ratkaista niitä.

 
Julkaistu 5.6.2015
Sivun alkuun |