Haaste 2/2015

Teemana väkivaltainen radikalisoituminen

Pääkirjoitus

Artikkeleita

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Hänen mukaansa sisäisen turvallisuuden tilannetta haastavat nyt monet ilmiöt. Turvallisuusuhkiin vastaamisessa tarvitaan eri viranomaisten tiiviimpää yhteistyötä, kumppaneita kansalaisjärjestöistä ja yrityksistä, paikallisia ratkaisuja sekä ennen kaikkea ennalta ehkäisevää otetta.

Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, se oikeutetaan tai siihen kannustetaan aatemaailmalla perustellen. Hallitus päätti vuonna 2012 toimenpideohjelmasta väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi. Sen otsikko "Tavoitteena eheä yhteiskunta" kuvaa hyvin ohjelman tavoitteita ja sisältöä.

Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan imaami ja Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) puheenjohtaja Anas Hajjar sanoo, että uskonnonopetus on avainasemassa väkivaltaisen ääriajattelun ehkäisemisessä. Lisäksi resursseja tarvittaisiin erityisesti nuorisotyöhön.

Maahanmuutto tuo myönteisen yhteiskuntakehityksen lisäksi mukanaan erilaisia kielteisiä lieveilmiöitä. Näistä ilmiöistä vakavin on väkivaltainen ekstremismi, joka voi äärimmäisessä muodossaan johtaa laajasti yhteiskuntaturvallisuutta vaarantavaan terrorismiin. Maahanmuuttajan radikalisoitumisessa on kyse kotoutumisen täydellisestä epäonnistumisesta, yksilön vieraantumisesta yhteiskunnasta ja jäämisestä demokraattisen poliittisen vaikuttamisen ulkopuolelle.

EU-maissa on havahduttu vasta hiljattain siihen, että terrorismin vastaisen toiminnan tulisi olla ennen kaikkea ennalta ehkäisevää. Ennen vuotta 2005 tämänkaltaiset toimintaohjelmat olivat harvassa. Tätä nykyä kaikki Länsi-Euroopan maat, Suomi mukaan lukien, toteuttavat erilaisia kansallisia versioita ohjelmista. Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy ei ainoastaan säästä inhimillistä kärsimystä, vaan se on myös kustannustehokasta.

Väkivaltainen radikalismi ja sen vaikutus muslimiyhteisöihin on yhteinen huolenaihe somalialaisperheissä Kanadassa, Suomessa ja Somaliassa.

Jyväskylän yliopiston dosentti Sakari Suutarinen korostaa kansalaiskasvatuksen asemaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisemisessä. Nuoren pitää voida opetella koulussa nykyistä enemmän yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Kansalaiskasvatuksen kautta on mahdollista tavoittaa kokonaisia ikäryhmiä jättämättä ketään ulkopuolelle.

Jenginuorihanke toteutetaan vuosina 2012–2016 pääkaupunkiseudulla ja sen päätavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevä etsivän työn malli rikoksilla oireilevien nuorten tavoittamiseen. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja hallinnoi Kriminaalihuollon tukisäätiö. Hankkeen taustana on eri sidosryhmien huoli muista kulttuureista tulevista, esimerkiksi romani- ja somalinuorista, mutta myös valtaväestöön kuuluvista nuorista, jotka toimivat rikollisesti ja oireilevat päihteiden käyttäjinä.

Katsaus väkivaltaisen radikalisoitumisen historiaan

Kun muutama ihminen toteutti tappavan iskun Charlie Hebdon toimitukseen Pariisissa tammikuussa, Ranska aloitti epäiltyjen ajojahdin yli 80 000 poliisin voimin samalla kun tapahtunutta pohdittiin lukemattomissa TV ja radiolähetyksissä, komiteamietinnöissä ja seminaareissa ympäri maailmaa. Miksi teko tehtiin? Voisiko se tapahtua myös meillä? Mitä voisimme tehdä estääksemme vastaavat teot?

Vierastaistelijailmiö työllistää kansainvälistä terrorismin torjuntaa

Keskusrikospoliisissa toimivalla Rahanpesun selvittelykeskuksella on merkittävä rooli jäädyttämispäätösten valmistelussa ja niiden edellytysten selvittämisessä .

Uhripoliittinen toimikunta on saanut parivuotisen urakkansa päätökseen. Loppuraportissa esitellään suunnitelma tukipalveluiden rakenteellisista ratkaisuista ja rahoitusmalleista. Lisäksi ehdotetaan laajojen uhripoliittisten kysymysten edistämiseksi jatkotoimia, joilla uhrin asemaa voidaan edelleen parantaa ja uhrin oikeudet turvata käytännössä EU:n uhridirektiivin tavoitteiden mukaisesti. Toimikunta katsoo, että tarvittaisiin vahva poliittinen päätös ja kirjaus rahoitusratkaisuista hallitusohjelman toimintasuunnitelmaan.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjuntaa verkossa

Kriminologia-palstalla käsitellään leimautumisteoriaa ja sellaisten kriminologien antia tieteelle, jotka ovat itse saaneet rikostuomioita.

 
Julkaistu 5.6.2015
Sivun alkuun |