Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2013

Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaista suomalaisista 7 % oli vuoden 2013 aikana joutunut läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan kohteeksi. Uhkailua oli kokenut 10 % vastaajista. Vamman aiheuttaneen väkivallan kohteeksi oli joutunut 4 %. Heistä 17 % ilmoitti heihin kohdistuneiden tekojen tulleen poliisin tietoon. Uhkailu- ja väkivaltatilanteiden yleisyys oli vuonna 2013 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Lähes joka kolmas (28 %) 15–74-vuotias oli vuoden aikana pelännyt joutuvansa väkivallan uhriksi iltaisin kodin ulkopuolella. Kodin ulkopuolella tapahtuvaa väkivaltaa oli pelätty useammin kuin työpaikalla tapahtuvaa väkivaltaa. Vähäisintä oli perheväkivallan pelko. Naiset välttivät selvästi miehiä useammin jotakin kotinsa lähistöllä olevaa paikkaa väkivallan uhan vuoksi.

Polkupyörävarkaudet ja autoihin kohdistuneet vahingonteot olivat yleisimmät yksityisomaisuuteen kohdistuneet omaisuusrikokset. Noin joka kymmenes polkupyörän omistava vastaaja raportoi polkupyörävarkaudesta. Tavaran tai palvelun ostamisen yhteydessä tapahtuneesta huijaamisesta ilmoitti noin 4 % vastaajista. Kodin ulkopuolella tapahtuneesta henkilökohtaisen omaisuuden varastamisesta ilmoitti 3 %. Omaisuuteen kohdistuvista teoista polkupyörän varastaminen, autosta varastaminen sekä asuntoon tai sen varastotilaan murtautuminen olivat vähentyneet vuoteen 2012 nähden.

Kansalliseen rikosuhritutkimukseen vastasi vuonna 2013 noin 7000 henkilöä.

Petri Danielsson, Venla Salmi & Reino Siren: Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2013 . Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 37/2014.

-RK

 
Julkaistu 6.6.2014
Sivun alkuun |