Riikka Kostiainen

Sosiaalisen median käyttö on arkipäivää

Sosiaalinen media (some) tarkoittaa tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävää viestinnän muotoa, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti käyttäjien tuottamaa ja jakamaa sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaaliselle medialle tyypillisiä verkkopalveluja ovat sisällönjakopalvelut (esim. kuvien ja videoiden jako, Instagram, Flickr, YouTube), verkkoyhteisöpalvelut (Facebook, IRC-Galleria, Google+), keskustelupalstat (Suomi24, HommaForum, lehtien foorumit) ja pikaviestipalvelut (WhatsApp, SnapChat). Kollektiivinen sisällöntuotanto (esim. wikit kuten Wikipedia), blogien kirjoittaminen ja lukeminen, tiedostojen jakaminen vertaisverkoissa, kuluttajien välinen sähköinen kaupankäynti (Huuto.net, Tori.fi) sekä verkkopelien pelaaminen monen kesken tai sukeltaminen virtuaalimaailmaan (Second Life, Habbo Hotel) ovat toimimista sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media synnyttää monenlaista yhteisöllisyyttä, sekä hyvässä että pahassa, ja se on nykyään keskeinen vaikuttamisen kanava.

Tilastokeskuksen erikoistutkija Raimo Kohvakan (2013) mukaan yhteisöpalveluiden runsas käyttö Suomessa kertoo siitä, että ne sopivat erityisen hyvin suomalaiseen sosiaalisuuteen. Yhteisöpalveluissa voi olla mukana monella tavalla. Osa lähinnä lukee muiden päivityksiä, mutta toiset kommentoivat aktiivisesti päivityksiä ja kertovat omia ajatuksiaan ja kuulumisiaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 37 prosenttia verkkoyhteisöjen jäsenistä piti itseään seurailijoina ja 42 prosenttia oli satunnaisia kommentaattoreita. Viidesosa piti itseään yhteisössään aktiivisena toimijana.

Kohvakan mukaan ei ole yllättävää, että lähes kaikilla (93 %) verkkoyhteisön seuraaminen liittyy ystävyys- tai tuttavuussuhteisiin. Omiin verkkoyhteisöihin kutsutaan ystäviä ja tuttavia, ja verkkoyhteisöt ovat omiaan edistämään tutustumista. Verkkoyhteisöt ovat myös hyvä keino olla yhteydessä sukulaisten kanssa. Selvästi harvemmin yhteisöpalvelujen käyttöön on muu motiivi. Harrastuksiin yhteisöpalvelut liittyivät puolella miehistä ja alle puolella (39%) naisista, mutta vain joka neljännellä käyttäjällä ne liittyvät työhön tai ammattiin.

Uusia ikäryhmiä mukaan

Nuoret ovat tunnetusti sosiaalisen median suurkuluttajia. EBrand Finlandin toteuttamassa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa verkkotutkimuksessa selvitettiin 13–29-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä. Keskivertonuori käytti vuonna 2013 sosiaalisen median palveluita noin 14–18 tuntia viikossa. Käyttö painottuu ilta-aikaan. Nuoret käyttävät some-palveluja ensisijaisesti kotona mutta myös opiskelupaikalla, mobiililaitteella liikkeessä ja kaverin luona. Kolme neljästä nuoresta käyttää somea älypuhelimella. Nuorten suosimia palveluita ovat Facebook, YouTube, IRC-Galleria, Blogger, Twitter, Instagram, Google+, Tumblr ja Kuvake.net.

Sosiaalisen median palvelut ovat kuitenkin saavuttaneet jo useimmat ikäryhmät. Tilastokeskuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan vuonna 2013 jotain yhteisöpalvelua seurasi päivittäin kolme neljästä 16–24-vuotiaasta, noin puolet 35–44-vuotiaista, neljännes 45–54-vuotiaista, joka kymmenes 55–64-vuotiaista ja tätäkin vanhemmista ikäryhmistä löytyi päivittäisiä käyttäjiä, viikoittaisista seuraajista puhumattakaan.

Lasten mediabarometrin 2013 mukaan internetistä on tullut myös pienimpien 0–8-vuotiaiden lasten arkipäivää ja yli 90 prosenttia käyttää nettiä ainakin joskus. Enimmäkseen lapset katsovat internetin välityksellä kuvaohjelmia, mutta pelaaminen alkaa yleistyä 3–4 vuoden iässä.

Suosituimmat some-palvelut

Sosiaalisen median palveluita syntyy ja kuolee nopeaan tahtiin, mutta osa on säilyttänyt asemansa kuten Facebook, jonka kuolemaa on ennustettu jo moneen kertaan. Suomalaisia on siellä mukana noin kaksi miljoonaa. Yle selvitti (verkkouutinen "Täällä somelaiset elävät ", 5.3.2013, yle.fi) eri lähteitä yhdistellen suomalaisten suosituimmat sosiaaliset mediat. Ne ovat Facebook, Suomi24, IRC-Galleria, LinkedIn (ammatillisen verkostoitumisen palvelu), Twitter (mikroblogipalvelu), Foursquare (paikkatietoon perustuva yhteisöpalvelu), Google+, Instagram ja Pinterest (kuva-jakopalvelu).

Linkkejä ja vinkkejä:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen tilastot ja artikkelit, www.stat.fi/til/sutivi/index.html .

Sosiaalisen median huoneentaulu vanhemmille: www.ehyt.fi/

Sosiaalisen median sanasto: www.iab.fi/media/pdf-tiedostot/standardit-ja-oppaat/130506_iab_somesanasto.pdf

 
Julkaistu 6.6.2014
Sivun alkuun |