Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä puutteita Euroopassa

Useissa Euroopan maissa on puutteita lasten väkivallan ja itsensä vahingoittamisen ehkäisyn lainsäädännössä, sen toimeenpanossa tai valvonnassa. Suomi saa kiitosta mm. johtajuudesta ja lainsäädännöstä. Puutteita löytyy toimeenpanon säännöllisessä seurannassa ja valvonnassa. Tiedot käyvät ilmi European Child Safety Alliancen 29 EU-jäsenmaassa tehdystä selvityksestä.

EU:n alueella kuolee vuosittain 35 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Arvioilta joka neljäs kuolema aiheutuu tapaturmista, itsemurhista ja väkivallasta. Suomessa kuolee tapaturmien seurauksena vuosittain keskimäärin 70 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta (vuosina 2008–2012). Henkirikoksen uhrina kuolee tässä ikäryhmässä vuosittain keskimäärin noin 10 lasta ja nuorta. Nuorten (10–19-vuotiaat) tekemiä itsemurhia tilastoidaan vuosittain Suomessa noin 40.

Suomessa lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä ohjaava lainsäädäntö ja sen toimeenpano ovat pääosin kunnossa, mutta kokonaisvaltainen kansallinen strategia puuttuu. Kritiikkiä Suomi saa raportissa seurannan ja valvonnan puutteista. Toimiva ja tehokas lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy edellyttää monialaista ja avointa tiedonsiirtoa ja yhteistyötä asian parissa työskenteleviltä eri alojen ammattilaisilta.

European Child Safety Alliancen raporttiin on ensi kertaa koottu kattavasti tietoja EU-alueen kansallisista toimista lapsiin kohdistuvan väkivallan ja itsensä vahingoittamisen ehkäisystä. Raportti perustuu kansallisten poliitikkojen ja asiantuntijoiden tekemään arviointiin koskien johtajuutta, lasten oikeuksia, resursseja, tietojärjestelmiä ja tiedonkeruuta. Lisäksi raporttiin on koottu kunkin osallistujamaan profiileja, joissa kuvataan kansallisia toimia lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ja itsensä vahingoittamisen ehkäisystä näillä teema-alueilla.

Raportti osoitteessa www.childsafetyeurope.org . -RK

 
Julkaistu 6.6.2014
Sivun alkuun |