Riikka Kostiainen

Ehkäisevää työtä somessa

Järjestöille ja viranomaisille luonteva tapa käyttää sosiaalista mediaa ennaltaehkäisevässä työssä on tiedottaminen palveluista ja ajankohtaisista asioista sekä erilaiset kampanjat. Viime vuosina sosiaalista mediaa on yritetty hyödyntää myös syvällisempään vuorovaikutukseen, varsinkin nuorten kanssa. On yritetty kehittää malleja – joko omille alustoille tai hyödyntämällä suosittuja sosiaalisen median palveluja – joissa nuoret voivat osallistua ja toimia, jakaa kokemuksiaan, tarjota vertaistukea toisilleen sekä keskustella turvallisen aikuisen kanssa. Mahdollisuus nimettömyyten luo parhaimmillaan hedelmällistä keskustelua. Nimimerkin takaa voi kertoa rohkeammin ikävistä kokemuksista tai esittää eriäviä mielipiteitä esimerkiksi alkoholin käytöstä. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä ennaltaehkäisevästä työstä verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Ehkäisevää päihdetyötä

A-klinikkasäätiö on kehittänyt monenlaista toimintaa verkkoon. Nuortenlinkki.fi -sivustolla vahvistetaan nuorten elämänhallintaa. Keskeisiä aiheita ovat päihteet ja päihteettömyys, pelaaminen, netinkäyttö sekä mielenterveys. Nuortenlinkistä löytyy tietoa, testejä, tietovisoja, neuvontaa ja keskustelua muiden nuorten kanssa. Palvelussa on panostettu sosiaalisen median hyödyntämiseen ja vuorovaikutuksellisiin sisältöihin. Varjomaailma.fi puolestaan tarjoaa tukea esimerkiksi vanhempiensa juomisesta kärsiville lapsille. Sivustolla nuoret pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan aikuisten päihteidenkäytöstä ammattimaisesti ohjatuissa nettiryhmissä ja foorumikeskusteluissa sekä sarjakuvien ja tarinoiden luomisen keinoin. Lisäksi järjestöllä on useita aikuisille suunnattuja verkkopalveluita.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. on panostanut erityisesti älypuhelimeen ladattavien ilmaisten oppimispelien kehittämiseen. Esimerkiksi alkuvuonna se julkaisi Rikosuhripäivystyksen kanssa uuden rikosaiheisen Mobihubu-pelin nuorille. Pelin tavoitteena on antaa nuorelle tietoa rikosprosessista, uhrin oikeuksista ja tarjolla olevista rikosuhrin auttamis- ja tukipalveluista. EHYT järjestää päihteiden käytön ehkäisyyn pyrkivää toimintaa lapsille ja nuorille useissa eri palveluissa, esimerkiksi goSupermodelin HUBU-Klubissa, IRC-Galleriassa, Aapelissa sekä Demi.fi:ssä (ehyt.fi – toiminta verkossa ). Järjestö on aktiivinen myös peliongelmien hoidossa (pelitaito.fi ). Lisäksi se tarjoaa yli 13-vuotiaille nuorille mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön verkossa (vapariassari.fi).

Väkivaltaan tarttumista

Vapaaehtoistoimintaa nuorille on myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Verkkotukioppilas- eli Verkk@ri-toiminta (mll.fi/nuortennetti ). Nuorten sosiaalista kasvua tukevia teemachateja järjestetään nuorten suosimissa verkkoympäristöissä kuten IRC-Galleriassa. Teemachateissa nuoret voivat keskustella toisten nuorten kanssa verkk@reiden johdolla. Yleisen keskustelun rinnalla nuorille tarjotaan myös mahdollisuus nimettömään yksityiskeskusteluun MLL:n aikuisen työntekijän kanssa. Chatien teemoja ovat olleet esimerkiksi seurustelu, kotiongelmat, koulukiusaaminen, yksinäisyys ja kaverisuhteet.

Nuorille tukea erityisesti lähisuhdeväkivaltaan tarjoaa Ensi- ja turvakotienliiton Nettiturvakoti (turvakoti.net ). Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia sekä kokijoita että tekijöitä, ja siellä voi keskustella joko ammattiauttajan tai samaa kokeneiden kanssa. Sivut sisältävät selviytymiskeinoja, tietoa, testejä, keskustelua ja neuvontaa. Virtuaaliturvakodin eri kohteita klikkailemalla saa tietoa perheväkivallasta ja avun muodoista.

Seksuaalisen väkivallan ehkäisystä löytyy nuorille monenlaista materiaalia munkroppa.fi -sivustolla. Viime vuonna palvelu järjesti aktiivisen kampanjan mm. Facebookissa.

Exit-hankkeen (exithanke.fi ) tavoitteena on nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin piiriin ajautumisen ennaltaehkäiseminen ja avun piiriin pääsemisessä auttaminen. Yksi hankkeen toimintamuodoista on aktiivinen etsivä työ verkossa eli käytännössä työntekijät jalkautuvat nettiin. Toiminnan tavoitteena on puuttua havaittuihin nuoriin kohdistuviin seksinostoyrityksiin ja muuhun seksuaaliseen kaltoinkohteluun, sekä nuoren itseään vahingoittavaan toimintaan, kuten maksullisen seksin tarjoamiseen

Vihapuheeseen puolestaan tartutaan Ei vihapuheelle -kampanjalla (eivihapuheelle.fi ). Se on nuorten liike, jonka tavoitteena on edistää sananvapautta verkossa ja sen ulkopuolella. Euroopan neuvoston käynnistämän kampanjan Suomen kansallisena koordinaattorina toimii Plan Suomi Säätiö.

 
Julkaistu 6.6.2014
Sivun alkuun |