Uutta rangaistusmuotoa – yhdistelmävankeutta – esitetään

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa mahdollisuutta liittää pitkiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin lyhyt ehdoton vankeusjakso. Rikoslakiin lisättävä uusi rangaistuslaji olisi nimeltään yhdistelmävankeus, joka koostuisi pidemmästä ehdollisen vankeuden osasta ja lyhyemmästä ehdottoman vankeuden osasta.

Työryhmän mielestä siirtyminen pitkästä ehdollisesta rangaistuksesta samanpituiseen ehdottomaan rangaistukseen merkitsee varsin jyrkkää porrasta muuten vähittäin ankaroituvassa rangaistusjärjestelmässä. Ehdotetun yhdistelmävankeuden tavoitteena on, että rangaistukset ankaroituisivat vastaavalla tavalla asteittain kuin rikosten moitittavuus kasvaa.

Työryhmä ehdottaa joustoa nykyjärjestelmään kahdessa suhteessa. Tyyppitilanne koskisi nykyisiä yli vuoden ja enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksia rikoksessa, joka tuomioistuimen arvion mukaan olisi rajatapaus ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä. Tuomioistuin voisi tällöin tuomita yhdistelmävankeutta, jossa pitkään ehdolliseen vankeuteen liitettäisiin lyhyt (14 vrk–3 kk) ehdoton vankeus. Edellytyksenä olisi, että ehdollinen vankeus oheisseuraamuksineen olisi selvästi riittämätön rangaistus. Eräissä harvinaisissa tilanteissa joustoa voitaisiin käyttää myös kahta vuotta pidempien mutta alle kolmen vuoden vankeusrangaistusten yhteydessä, jotka nykyisin on tuomittava kokonaan ehdottomina.

Työryhmä ei ollut mietinnöstään täysin yksimielinen. Jäseninä olleet oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston virkamiehet suhtautuvat ehdotettuun uudistukseen varauksellisesti, koska kokevat huolta järjestelmän selkeydestä ja täytäntöönpanon kustannuksista. Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. -RK

 
Julkaistu 14.6.2013