Toimikunta selvittämään rikoksen uhrien palveluita

Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö ovat asettaneet toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää kansallinen strategia rikoksen uhrien tukipalvelujen järjestämiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi. Hankkeella edistetään hallitusohjelman uhrien tukipalveluihin liittyviä tavoitteita ja kansainvälisten velvoitteiden sekä suositusten toteutumista koordinoidusti.

Hallitusohjelman ja sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita ovat mm. Rikosuhripäivystyksen rahoituksen turvaaminen, lähisuhde-, perhe- ja seksuaalisen väkivallan uhrien palvelujen kehittäminen sekä rikosuhripalvelujen rahoituksen ja palvelujen määrän ja alueellisen kattavuuden lisääminen.

Toimikunnalta odotetaan ehdotusta ministeriöiden välisen työnjaon täsmentämiseksi sekä kunnan ja järjestöjen roolin selkiyttämiseksi. Työn määräaika on vuoden 2014 lopussa. Ehdotus rahoitusmalliksi tulee antaa jo syksyllä 2013. -RK

 
Julkaistu 14.6.2013