Maatu Arkio

Rikosuhripäivystys kehittää nuorten auttamista

Rikosuhripäivystys (RIKU) aloitti huhtikuussa 2012 nelivuotisen valtakunnallisen hankkeen nuorten rikoksen uhrien aseman parantamiseksi. Hanke tuottaa tehokasta ja kohdennettua viestintää nuorten rikosuhrien oikeusturvasta ja tuesta. Tavoitteena on lisäksi edistää koulutuksen kautta nuorten kanssa työskentelevien valmiuksia tunnistaa, kohdata, tukea ja ohjata nuoria rikoksen uhreja. Hanke kehittää myös RIKUn omia palveluita nuorille.

Hankkeen tarpeellisuus havaittiin RIKUn toiminnassa. Nuoria saattoi tulla asiakkaaksi viime hetkellä, esimerkiksi päivää ennen käräjäoikeutta, ja ohjautuminen avunpiiriin oli sattumanvaraista. Nuori rikoksen uhri, joka jää tunnistamatta tai joutuu selviytymään rikosprosessista ilman tukea, on hyvin heikoilla. Nuorilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tai kykyjä selvitä vaikeasta tilanteesta kuin aikuisilla. Avun hakemista saattaa vaikeuttaa esimerkiksi häpeän tunne tai pelko muiden reaktiosta.

Nuorten hanke tekee kerran kuukaudessa nuorille kyselyn Irc-galleriassa. Nuorilta kysyttiin mm. jos he joutuisivat päihtyneenä rikoksen uhriksi, vaikuttaisiko se heidän tapaan kertoa asiasta tai hakea apua? Lähes 700 vastaajasta noin 200 vastasi, ettei se vaikuttaisi heidän tapaan hakea apua tai kertoa tapahtuneesta. "...Jos joutuisin päihtyneenä rikoksen uhriksi, en tiiä hakisinko apua..."

Rikosuhritutkimuksen mukaan lapset ja nuoret kohtaavat väkivaltaa jopa enemmän kuin aikuiset. Nuoret kohtaavat väkivaltaa ja muita rikoksia omassa arkiympäristössä sekä netissä, eivätkä välttämättä tunnista joutuneensa rikoksen uhriksi. Nuoruudessa kohdattu väkivalta on erityisen haavoittavaa ja sen seuraukset välittyvät usein pitkälle aikuisuuteen. Lapset ja nuoret ovat aikuisia heikoimmassa asemassa joutuessaan väkivaltarikoksen uhreiksi.

Nuorten tavoittamiseksi RIKUlle perustettiin omat nuorten sivut. Verkkosivuilta löytyy tietoa rikosasioista niin nuorille kuin nuorten läheisille ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Lisäksi sieltä löytyy nuorille suunnattu rikosprosessiopas. Sivujen sisältö on toteutettu nuorille tehdyn tarvekartoituksen pohjalta. Nuorilta kysyttiin, miten ja millaista tietoa he kaipaavat.

Nuorten tavoittaminen heidän omissa ympäristöissä anonyymisti ja heidän ehdoillaan madaltaa kysymisen kynnystä. Netissä voi kysyä Rikosuhripäivystyksen nuorten hankkeen työntekijöiltä neuvoa, ohjausta tai keskustella rikosasioista reaaliaikaisesti. Ohjausta voi kysyä niin nuori, nuoren läheinen tai nuorten parissa työskentelevä.

RIKU aloitti myös toiminnan Irc-galleriassa omalla yhteisöllä ja chatilla. Yhteisön kahdenkeskinen chat on avoinna torstaisin klo 14.30–17.30. Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina on myös teemallinen ryhmächat. Tämän kevään teemoina on ollut mm. katuväkivalta, seksuaalinen väkivalta ja oma turvallisuus ja päihteet. Tähänastisen kokemuksen perusteella voi sanoa, että nuoria on tavoitettu odotuksia paremmin ja eteenpäin mennään suurin odotuksin.

Kirjoittaja on Rikosuhripäivystyksen nuorten hankkeen projektipäällikkö.

 
Julkaistu 14.6.2013