Painetun lehden sisällysluettelo

Pääkirjoitus Juha Kääriäinen: KOULU s. 3

ETSIVÄ NUORISOTYÖ LUOTSAA NUORIA ETEENPÄIN s. 4
Riikka Kostiainen

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana OKM:n nuorisoyksikön johtaja Georg Henrik Wrede. Hän näkee etsivän nuorisotyön tärkeäksi keinoksi ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kriminaalipolitiikassa ja nuorisotyössä on samantapaisia ajatuksia ennaltaehkäisyn tärkeydestä.

OIKEUTTA KOULUKIUSATULLE? s 7
Niina Mäntylä

Edelleenkin vain alle viidesosassa koulun tiedossa olleista tapauksista kiusaaminen saadaan loppumaan. Oikeusjärjestelmästä ei nykyisellään ole merkittävää apua kiusatulle oppilaalle.

VAIETTU RASISMI KOULUSSA s. 10
Anne-Mari Souto

Monet lasten ja nuorten syrjintää ja koulukiusaamista tarkastelevat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulu, etenkin yläkoulu, on yksi keskeisin rasismin ilmenemisen ympäristöistä. Tästä huolimatta esimerkiksi peruskoulun opetussuunnitelmassa ei mainita sanaa rasismi.

HUOMIOTA KIVA KOULU -OHJELMAN TOTEUTUKSEEN s. 12

Aloite koulukiusaamisen kitkemiseksi

KOULUTUSPOLITIIKKA OSANA RIKOKSENTORJUNTAA? s. 13
Mikko Aaltonen

Kirjoituksessa käsitellään koulutuksen ja rikollisuuden yhteyttä tuoreen kriminologisen tutkimuksen valossa, ja pohditaan sitä, voisiko koulutuksen lisääminen olla yksi keino vähentää rikollisuutta.

NUORTEN VANKIEN PERUSKOULUVUODET s. 16
Tanja Äärelä

Tämän päivän nuoret vangit ovat olleet aivan hiljattain peruskoululaisia. Artikkeli perustuu 29 iältään 17–21-vuotiaan nuoren kertomuksiin omilta peruskouluajoiltaan.

KOULU-UHKAUKSET HEIKENTÄVÄT OPPILAITOSTEN ILMAPIIRIÄ s. 18

Marko Savolainen

Suomessa syntyi koulu-ampumisten jälkeen uusi ilmiö: kouluihin ja opetusalaan kohdistuneet uhkaukset. Ennen tapahtuneita koulu-ampumistapauksia oppilaitoksiin kohdistui Suomessa vain yksittäisiä uhkauksia. Näistä lähes kaikki olivat helposti tunnistettavissa ilkivaltaisiksi.

OPPILAITOSTURVALLISUUS ESILLÄ USEISSA LAKIUUDISTUKSISSA s. 20
Jyrki Paasonen

Oppilaitosturvallisuudesta on käyty keskustelua julkisuudessa viime vuosien aikana. Vireillä on myös useampi lakiuudistus, jolla on siihen vaikutusta. Näiden lakiuudistusten välillä ei kuitenkaan ole käyty keskustelua.

LUKIOISSA TARVITAAN KOKONAISVALTAISTA TURVALLISUUSTYÖTÄ s. 22
Pirjo Jukarainen

Tuore tutkimus henkilöstön ja oppilaiden turvallisuuskokemuksista lukiossa kertoo turvallisuuden syntyvän pääosin elementeistä, joihin nykyinen pelastus- ja kriisivalmiuskeskeinen turvallisuussuunnittelu ei tartu. Myös oppilaiden ja henkilöstön osallistamisessa on puutteita; turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen jää harvojen harteille.

IHASTJÄRVELLÄ KYLÄ KOULUSSA s. 24
Regina Järg-Tärno

Kyläkoulu, sen tilat ja monipuoliset käyttömahdollisuudet ovat hyvä kivijalka paikalliselle yhteisöllisyydelle, ihmisten kohtaamiselle ja arjen turvallisuudelle. Ihastjärven yhteisöllinen Kyläkoulu-hanke on vahvistanut kylän elinvoimaa ja arjen turvallisuutta.

MIELENTERVEYSTAIDOT OVAT LAPSEN JA NUOREN PERUSOIKEUS s. 26
Marjo Hannukkala, Elina Korhonen & Riikka Nurmi

Mielenterveystaidot kasvuun -hankkeet tarjoavat koulutusta, materiaalia ja välineitä yläkoulujen terveystietoa opettaville opettajille, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmille, nuorisotyöhön sekä toiselle asteelle.

Rikosuhripäivystys kehittää nuorten auttamista
Maatu Arkio

NUORTEN UHRIKOKEMUKSET JA RIKOSKÄYTTÄYTYMINEN ENNALLAAN s. 28
Venla Salmi

Uudistuneen nuorisorikollisuuskyselyn mukaan 15–16-vuotiaiden nuorten kielletyistä ja rikollisista teoista yleisin on luvaton tiedostojen lataaminen internetistä. Kun nuoret joutuvat rikoksen uhriksi, kyse on useimmiten heidän omaisuuteensa kohdistuneesta vahingonteosta tai varkaudesta.

NUORTEN VELKAANTUMINEN HAITTAA RIKOSKIERTEEN KATKAISUA s. 30
Kimmo Nuotio

Nuorten rikosvelat ovat jääneet hankalasti katveeseen, kun lainsäädäntöä on uudistettu.

NUORTEN VASTIKKEELLINEN SEKSI PÄÄKAUPUNKISEUDULLA s. 32
Anna Vuorelainen & Henrik Elonheimo

Tuore tutkimus kertoo nuorten parissa työskentelevien havainnoista. Ero kaupallisen seksin, seksuaalisen hyväksikäytön ja normaalin seksuaalisuuden välillä on häilyvä.

MASSAVANKEUDEN LOPPU? s. 34
Matti Laine

Kriminologia-palstalla tarkastellaan Yhdysvaltain kriminaalipolitiikan tuoreimpia käänteitä.

INNOVATIIVISTA RIKOKSENTORJUNTAA KOULUSSA s. 36
Jukka-Pekka Takala

Rikoksentorjunta-palstalla esitellään kolme ruotsalaista kokeilua koulun rikoksentorjunnasta.

Keskustelua s. 38
Maija Helminen: Kriminologia tarvitsee itsetutkiskelua

Ajassa s. 40–43

David Farringtonille kriminologian palkinto 2013

Uusia keinoja koulujen työrauhaan ja hyvinvointiin

Lastenasiaintalomallin kokeilu alkaa

Toimikunta selvittämään rikoksenuhrien palveluita

Seksuaalisen väkivallan vastainen kampanja nuorille

Hallitus tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa

Uutta rangaistuslajia – yhdistelmävankeutta – esitetään

Syyteneuvotteluesitys eduskunnalle

Yksittäinen tekijä ei ratkaise soveltuvuutta valvontarangaistukseen

 
Julkaistu 14.6.2013