Lastenasiaintalomallin kokeilu alkaa

Viranomaiset yhdistävät voimansa ja käynnistävät yhteistyön kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan ja auttamisen kehittämiseksi. Työ alkaa vuonna 2014 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella toteutettavana kokeiluna.

Fyysinen ja seksuaalinen kaltoinkohtelu on vakava ongelma. Poliisin tietoon tuli vuonna 2011 noin 7 500 lapseen kohdistunutta väkivaltarikosepäilyä. Eri lähteistä saatavien arvioiden ja tietojen vertailu osoittaa, että vain noin kymmenen prosenttia lapsiin kohdistuvasta väkivallasta tulee lapsen kanssa työskentelevien lastensuojelu- ja muiden ammattilaisten tietoon. Vakavin ongelma on kotona tapahtuva, pahimmillaan kuolemaan johtava väkivalta.

Merkittävä osa väkivallan vakavista seurauksista olisi estettävissä viranomaisten paremmalla yhteistyöllä. Väkivaltaa ei välttämättä tunnisteta, siihen ei uskalleta tai osata puuttua eikä kaikkia tarvittavia palveluja ole tarjolla väkivallan uhrille aiheuttamiin seurauksiin. Lastensuojelun toimet jäävät puolinaisiksi, koska yhteistyöstä poliisin ja terveydenhuollon kanssa puuttuu yhteisiä toimintamalleja.

Sosiaali- ja terveysministeriön, sisäasiainministeriön ja oikeusministeriön käynnistämässä hankkeessa luodaan eri viranomaisille yhteiset toimintatavat: Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan ja auttamisen toimintamalli. Suomalaisen toteutuksen yhtenä esikuvana ovat muissa Pohjoismaissa toimivat yli 30 lastenasiaintaloa (barnahuset). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi hanketta.

– Hankkeen tavoitteena on vahvistaa viranomaistoiminnan ohjausta sekä uudistaa lainsäädäntöä ja palveluiden järjestämistä niin, että väkivallan lapsiuhrit ja heidän perheensä saavat tasavertaisesti ja tarpeenmukaisesti apua kaikkialla Suomessa, kertoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Marina Erhola THL:stä.

– Väkivalta heikentää lapsen hyvinvointia ja vaarantaa terveen kasvun ja hyvän elämän edellytykset. Lapsena koettu väkivalta altistaa tutkimusten mukaan merkittävästi sekä nuoruus- että aikuisiän mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja somaattisiin sairauksiin. -RK

 
Julkaistu 14.6.2013