Riikka Kostiainen

Huomiota KiVa Koulu -ohjelman toteutukseen

KiVa Koulu -ohjelma on levinnyt käyttöön jo 90 prosentissa Suomen kouluista. Parhaillaan ohjelma on leviämässä myös ulkomaille. Sitä kokeillaan Hollannissa, Walesissa, Luxemburgissa, Japanissa ja Yhdysvaltain Delawaressa. KiVa Koulu® on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella. Yksittäisten kiusaajien asenteisiin ja toimintaan puuttumisen ohella on keskeistä koko vertaisryhmään vaikuttaminen.

Uutta vaikuttavuustutkimusta

KiVa Koulu -ohjelman vaikutuksia on selvitetty kahdessa vaiheessa: arviointitutkimuksessa (2007–2009; n. 30 000 oppilasta) ja levitystutkimuksessa (2009–). Arviointivaiheessa 203 vapaaehtoista koulua jaettiin satunnaisesti koe- ja kontrolliryhmiin. Levitysvaiheessa KiVa Koulu -ohjelma on otettu maanlaajuiseen käyttöön peruskouluissa. Antti Kärnän väitöstutkimus (2012) sisältää levitystutkimuksen tulokset ja osoittaa, että kiusaamisen vähentäminen onnistuu KiVa Koulu -ohjelmalla parhaiten alakouluissa ja vaikutukset ovat suurimmillaan neljännellä luokalla. Arviointivaiheen tulosten mukaan ohjelma vähensi kiusaamista yhden lukuvuoden aikana viidenneksen (20 %), kun taas levitysvaiheessa ohjelman vaikutus oli hieman pienempi (14–15 %). Kummassakin osatutkimuksessa ohjelma vähensi kiusaamista enemmän alakouluissa (arviointivaiheessa 20–28 % ja levitysvaiheessa 16–18 %) kuin yläkouluissa (arviointi- ja levitysvaiheessa noin 5–10 %). Levitysvaiheessa vaikutukset kasvoivat ensimmäisestä neljännelle luokalle, minkä jälkeen ne pienenivät alakoulun viimeisten luokkien aikana. Levitysvaiheessa ei yläkoulun osalta löydetty riittävää näyttöä ohjelman vaikuttavuudesta: koe- ja vertailuryhmien erot eivät yleensä poikenneet sattuman selittämästä vaihtelusta. Laajasti levitettynä vaikutukset ovat kuitenkin merkittäviä: Jos ohjelman levitysvaiheen ensimmäisen vuoden tulokset ovat yleistettävissä kaikkiin Suomen peruskouluihin, ohjelma voi vähentää jopa 7 500 kiusaajaa ja 12 500 kiusattua vuoden aikana.

Uusia toimenpiteitä

Ongelmaksi on havaittu, että ohjelmaa käytetään hyvin eri tavoin eri kouluissa. Turun yliopiston KiVa Koulu -ryhmä pyrkii tukemaan kouluja laadukkaassa ohjelman toteuttamisessa vuosittaisella tilannekartoituksella, uutiskirjeillä lukuvuoden aikana, keskustelufoorumilla ja virtuaalisella koulutusmateriaalilla internetissä, KiVa-päivillä ja laatusuosituksilla. Tavoitteena on auttaa kouluja hallinnoimaan ja toteuttamaan KiVa-ohjelman käyttöä niin, että siitä tulee osa koulun toimintakulttuuria.

Syksyllä 2012 alkoi Opetushallituksen rahoituksella kahden vuoden resurssikoulu-kokeilu. Siinä on mukana 11 koulua eri puolelta Suomea. Tavoitteena on luoda verkosto, jossa resurssikoulut voivat vertaistukea tarjoamalla lisätä oman alueensa koulujen henkilökunnan osaamista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja sen vähentämisessä.

www.kivakoulu.fi

 
Julkaistu 14.6.2013