Aloite koulukiusaamisen kitkemiseksi

Lapsiasiavaltuutettu vaatii muutoksia perusopetuslakiin koulukiusaamisen torjumiseksi. Laki velvoittaa koulua puuttumaan kiusaamiseen, muttei kerro selvästi miten.

– Nykyinen laki ei ole riittävän velvoittava koululle ja opetuksen järjestäjälle. Perusopetuslakia pitää täsmentää niin, että siinä selvästi säädetään kiusaamiseen puuttumisen menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä. Vanhemmille ja lapsille tarvitaan myös oikeusturvakeinoja ja puolueetonta neuvontaa tilanteisiin, joissa he kokevat, että koulu ei ole puuttunut kiusaamiseen, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sanoo.

Kiusaamisen vastaisista ohjelmista huolimatta ongelma on yhä yleinen. Lapsiasiavaltuutettu, MLL, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tekivät keväällä vastaaville ministeriöille, eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja Opetushallitukselle aloitteen koulukiusaamiseen puuttumisen tehostamiseksi.

Siinä ehdotetaan, että:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää kattavasti koulukiusaamiseen puuttumisen oikeusturvakeinoja ja niiden vaikuttavuutta. Selvityksessä tulisi myös vertailla eri maissa käytössä olevia keinoja.
  • Perusopetuslakiin lisätään säännökset koulukiusaamisen puuttumisen menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä. Lähtökohtaisesti koulukiusaamistapaukset tulisi selvittää koulussa. Kouluissa tulee olla selkeät, lapsen etua toteuttavat toimintamallit erimielisyystilanteisiin.
  • Kiusaamistilanteisiin soveltuvia keinoja ovat rikos- ja riita-asioiden sovittelumenettelyn kehittäminen sekä säädökset, jotka takaisivat oikeuden saattaa kiusaamisasia koulussa käsiteltäväksi. Koulun tekemän ratkaisun lainmukaisuus tulisi myös voida saattaa ulkopuolisen viranomaistahon arvioitavaksi.

-RK

 
Julkaistu 14.6.2013