Yhdyskuntaseuraamukset yhteen lakiin

Yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistusta pohtinut toimikunta luovutti mietintönsä maaliskuussa. Oikeusministeriön toimikunnan ehdotukset ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Keskeistä on, että yhdyskuntaseuraamuksia koskevat säännökset koottaisiin yhteen lakiin. Tavoitteena on parantaa eri seuraamuksiin määräämisen ennustettavuutta ja tuomittujen tasavertaisuutta. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa puolestaan korostettaisiin tuomitun sosiaalisen selviytymisen edistämistä ja rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämistä.

Sakkopalvelua ehdotetaan

Yksi toimikunnan keskeinen ehdotus on sakon muuntorangaistuksen laajentaminen koskemaan myös toistuvasti poliisin määräämiä sakkoja saaneita henkilöitä. Nykyisin tuomioistuimen tuomitsemat sakot muunnetaan vankeudeksi, mutta poliisin määräämiä sakkoja ei. Suuri osa niistä annetaan näpistyksistä tai muista vähäisistä omaisuus- tai liikennerikoksista. Samalla otettaisiin käyttöön uusi sakon muuntorangaistus, sakkopalvelu. Muuntorangaistukseen tuomittujen ei ole aiemmin uskottu selviytyvän yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisesta, mutta toimikunnan keräämien tietojen mukaan enemmistö sakkovangeista, jotka oli aiemmin tuomittu yhdyskuntapalveluun, oli suorittanut palvelun menestyksellä.

Sakkopalvelu sisältäisi tapaamisia valvojan kanssa ja erilaista toimintaa vähintään kahdesti viikossa yhteensä 4–12 tuntia. Tarkoituksena olisi vähentää tuomitun uusintarikollisuuden riskiä esimerkiksi puuttumalla hänen päihde- ja velkaongelmiinsa. Tunti sakkopalvelua vastaisi yhtä sakon muuntorangaistuspäivää. Sakkopalvelun ehtojen törkeästä rikkomisesta seuraisi muuntorangaistuksen loppuosan suorittaminen vankilassa.

Nuorille tehostettua yhdyskuntapalvelua

Nuorten valmiuksia suorittaa yhdyskuntapalvelu ja välttää vankila parannettaisiin ottamalla käyttöön valvonnalla tehostettu yhdyskuntapalvelu. Rangaistus määrättäisiin niille alle 21-vuotiaille, joilla arvioidaan olevan vaikeuksia yhdyskuntapalvelun suorittamisessa. Siihen sisältyisi tiukempaa valvontaa ja erityisesti nuorille suunnattuja sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia. Rangaistukseen sisältyisi valvontatapaamisia ja tehtäviä ja ohjelmia enintään 12–24 tuntia kuukaudessa.

Alle 18-vuotiaana rikoksen tehneille tuomittava nuorisorangaistus säilyisi. Vaikka sen käyttö on ollut melko vähäistä, sillä on voitu tukea vaikeassakin elämäntilanteessa olevia nuoria.

Painopisteenä päihteiden käytön vähentäminen

Toimikunta korostaa päihteettömyyden tukemista ja päihteiden käytön vähentämiseen motivoimista entistä tärkeämpänä osana kaikkien yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa.

Sakkopalveluun tuomittu voisi ehdotuksen mukaan suorittaa rangaistuksensa osallistumalla avohoidossa järjestettävään päihdekuntoutukseen. Avohoitoa voi sisältyä myös yhdyskuntapalveluun. Valvontarangaistukseen voitaisiin liittää myös sijoitus päihdekuntoutusta antavaan laitokseen.

Toimikunta korostaa, että päihdehuollon jatkaminen myös rangaistuksen tultua suoritetuksi on turvattava ja yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja tuomitun kotikunnan kanssa tiivistettävä. -RK

 
Julkaistu 8.6.2012