Ulkomaalaisten vankien määrä kasvussa

Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja -vuosikirjan teemana on tänä vuonna ulkomaalaiset vangit. Vuonna 2011 ulkomaalaisia vankeja oli jo keskimäärin 444, mikä oli 14 % kaikista vangeista. Suurimman ryhmän (45 %) muodostivat virolaiset, venäläiset ja romanialaiset. Pohjoismaalaisia oli noin 6 %. Kaikkiaan eri kansalaisuuksia oli 56. Yhä suurempi osa ulkomaalaisista vangeista on tutkintavankeja. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaissa ulkomaalaisia on vain vähän, eikä heidän määrästään ole saatavissa tarkkaa tietoa.

Rikosseuraamuslaitoksella oli vuonna 2011 päivittäin yli 7000 asiakasta. Yhdyskuntaseuraamuksia tuomitaan nykyään enemmän kuin vankeusrangaistuksia. Vuonna 2011 vankeja oli keskimäärin 3 262. Naisvankien osuus oli 7 %. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita oli päivittäin keskimäärin 3 859. Naisia heistä oli vajaa 11 %.

Nuorten osuus seuraamusasiakkaista on laskussa. Alle 21-vuotiaiden vankeusvankien osuus on lähes puolittunut kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2002 vankeusvangeista 17 % oli alle 21-vuotiaita, kun nykyisin heitä on 9 %. Samanaikaisesti yli 50-vuotiaiden vankeusvankien määrä on kasvanut (10 %:sta 14 %:iin). Vankeusvankien keski-ikä on 37 vuotta. Samanlainen kehitys on ollut yhdyskuntaseuraamuksissa, joissa alle 21-vuotiaiden osuus on laskenut lähes puoleen (2002: 37%, 2011: 21%). -RK

Julkaisu osoitteessa www.rikosseuraamus.fi/10955.htm

 
Julkaistu 8.6.2012