Timo Saarinen

Tietoa ja työkaluja turvallisen ympäristön suunnitteluun

Mitä turvallisuus rakennetussa ympäristössä tarkoittaa ja mihin suunnittelulla voidaan vaikuttaa? Miten hyvää suunnittelua voidaan yhteistyöllä edistää? Näihin kysymyksiin vastaa uusi turvallinenkaupunki.fi -verkkosivusto.

Sivuston pääteemoja ovat sosiaalinen turvallisuus, rikosten ja ilkivallan ehkäisy, tapaturmien ehkäisy, liikenneturvallisuus sekä elinympäristön laatu.

Verkkosivuston tarkoituksena on innostaa keskusteluun suunnittelijat, asukkaat, päättäjät ja kaikki muut toimijat, jotka ovat kiinnostuneita, vaikuttamaan ympäristön turvallisuuteen ja turvallisuuden kokemiseen. Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa turvallisesta elinympäristöstä sekä käytännön esimerkkejä ja työkaluja suunnittelun avuksi. Sivustosta on jo saatu runsaasti palautetta ja kehittämisideoita. Syksyn aikana valmistellaan lisää käytännön esimerkeistä ja ratkaisuista kertovaa aineistoa.

Rakennetulla ympäristöllä on merkitystä

Rakennettu ympäristö vaikuttaa monella tavalla ihmisten turvallisuuteen, elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Se luo perustaa turvalliselle arjelle ja turvallisuuden kokemiselle. Hyvän rakennetun ympäristön syntymiseen tarvitaan monenlaista yhteistyötä, osaavaa suunnittelua ja rakentamista sekä jatkuvaa kunnossapitoa ja hoitoa. Hyvällä suunnittelulla voidaan edistää ympäristön myönteisiä ominaisuuksia.

Huonolla suunnittelulla ja toteutuksella sekä puutteellisella hoidolla taas voi olla kielteisiä pitkäaikaisia vaikutuksia, joita on vaikea myöhemmin korjata.

Hyvä rakennettu ympäristö kannustaa ihmisiä viihtymään pihoilla, kaduilla, puistoissa, joukkoliikenteessä ja muissa paikoissa ja palveluissa. Kun arjen turvallisuus on kunnossa, on helpompi kokea itsensä yhteisön jäseneksi ja sitoutua sen arvoihin sekä noudattaa yhdessä sovittuja sääntöjä. Tämä lisää meidän kaikkien yhteistä turvallisuutta ja turvallisuuden kokemista.

Taustalla laaja yhteistyö

Turvallinen kaupunki -verkkosivusto on syntynyt laajan yhteistyöhankkeen tuloksena. Hankkeen taustalla on toinen sisäisen turvallisuuden ohjelma Turvallinen elämä jokaiselle, jonka keskeisenä tavoitteena oli liittää turvallisuusnäkökohdat yhä johdonmukaisemmin osaksi kaikkea yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista sekä alan ammattilaisten koulutusta.

Sivuston laadintaan ovat osallistuneet ympäristöministeriö, oikeusministeriö, rikoksentorjuntaneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Keskuskauppakamari ja Palosuojelurahasto. Sivuston on toteuttanut Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK).

Kirjoittaja on yliarkkitehti ympäristöministeriössä.

 
Julkaistu 8.6.2012