Suojaa vainolta ja häirintäviestinnältä

Oikeusministeriön työryhmä on arvioinut lainsäädännön tarkistustarpeita, jotka liittyvät sananvapausrikoksiin, uuden viestintäteknologian kautta tehtävään häirintään ja muuhun vakavaan häirintäkäyttäytymiseen.

Työryhmä ehdottaa rikoslakiin uutta, vainoamisen kieltävää rangaistussäännöstä. Vainoamiseen syyllistyisi henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla vastaavalla tavalla vainoaa toista niin, että se aiheuttaa pelkoa tai ahdistusta. Rikoksesta voitaisiin tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Lisäksi rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös, joka kattaisi lähtökohtaisesti kaikki viestintävälineisiin lähetettävät häirintäviestit. Tekoon syyllistyisi henkilö, joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää toiselle viestejä tai soittaa niin, että teko aiheuttaa huomattavaa häiriötä tai haittaa. Säännös laajentaisi häirintäviestinnän rangaistavuutta puhelin- ja matkapuhelinhäirinnästä muihinkin viestintävälineisiin eikä rangaistavuus olisi enää sidottu siihen, että puhelu tai viesti vastaanotetaan kotirauhan piirissä.

Sananvapausrikoksiin ehdotetaan lievennyksiä

Lisäksi työryhmä ehdottaa sananvapausrikosten muuttamista siten, että niiden soveltaminen olisi linjassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön kanssa. Yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta tuomittavia rangaistuksia lievennetään ja rangaistavuuden alaa supistetaan. Uudistus korostaisi sananvapautta perusoikeutena. Sananvapausrikosten uudistaminen sisältyy hallitusohjelmaan. -RK

 
Julkaistu 8.6.2012