Riikka Kostiainen

Ruotsissa selvitettiin suurkaupunkien rikollisuutta

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto (Brå) on kartoittanut ja verrannut rikollisuutta, turvallisuutta ja yhteiskunnallisia oloja Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Vertailu perustuu mm. virallisiin rikostilastoihin sekä kansallisen turvallisuus- ja uhritutkimuksen (NTU) tietoihin.

Tukholman erityispiirre on suhteellisesti korkea ilmoitettujen rikosten määrä, Göteborgin asukaslukuun nähden suuri pahoinpitelyjen määrä ja Malmön sellaisten maahanmuuttajien suuri osuus, jotka ovat heikoilla sosiaalisesti ja taloudellisesti. Kaikissa kolmessa kaupungissa rikoksia tehdään enemmän kuin maassa keskimäärin ja Malmössä suhteessa eniten. Rikoksen uhriksi joutuminen on kuitenkin vähentynyt viime vuosina kaikissa kaupungeissa. Myös turvattomuuskokemukset ovat näissä kaupungeissa muuta maata yleisempiä ja tilanne on vaikein Malmössä. Turvallisuus on kuitenkin parantunut aivan viime vuosina Malmössä ja Tukholmassa.

Erityisesti selvitettiin järjestäytynyttä rikollisuutta. Malmössä esiintyy suhteessa enemmän myös sellaista rikollisuutta, joka yhdistetään järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuten uhkailua ja kiristystä.

Malmössä palkkatyössä käyvien osuus on alhaisempi, lapsiköyhyys korkeampi ja asunnottomia ja sosiaalitukia saavia on suhteessa enemmän kuin Tukholmassa ja Göteborgissa. Vaikka nuoria ei ole suhteellisesti enempää kuin muissa kaupungeissa, heidän riskinsä päätyä rikosuralle on suurempi. Lisäksi rikollisryhmät elävät pienemmässä kaupungissa lähempänä toisiaan ja välienselvittelyjä esiintyy herkemmin. Myös Tanskan maantieteellinen läheisyys selittää osin Malmön muita vaikeampaa rikostilannetta, Brå arvioi.

Raportti ehdottaa lisäpanostusta järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja nuorten rikollisen elämäntavan katkaisemiseen sekä aseiden saatavuuden rajoittamista.

Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg. Brå 2012. www.bra.se

 
Julkaistu 8.6.2012