Ruotsin naapurivalvontatoimintaa on arvioitu

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto (Brå) julkaisi keväällä arvioinnin naapurivalvonnasta/-yhteistyöstä (grannsamverkan) kahdella asuinalueella. Seurantatutkimuksen mukaan naapuriyhteistyö on osoittautunut tehokkaaksi ja kestäväksi toimintamuodoksi. Tutkitut rikostyypit: asuntomurrot, pahoinpitelyt ja uhkailut sekä vahingonteot vähentyivät erityisesti Sörsen mutta myös Andersbergin naapuriyhteistyöalueilla.

Arvioinnissa käytettiin aineistona poliisin rikostilastoja sekä toiminnassa kerättyjä tietoja ja aktiivien kanssa käytyjä keskusteluja. Lisäksi yli 500 asukasta vastasi kyselytutkimukseen ja noin 50 haastateltiin.

Varbergin Sörsessä naapuritoiminta käynnistyi vuonna 2007 yksittäisten asukkaiden aloitteesta. Syynä oli kyllästyminen autojen vahingoittamisiin öisin. Halmstadin Andersbergissä aloitteen tekivät vuonna 2008 asuntoyhtiö, poliisi ja vakuutusyhtiö Sörsen esimerkin pohjalta. Kummassakin paikassa naapurivalvonnan aktiivien ryhmä on säilynyt koossa tähän asti. Sekä naisten että miesten toimintaan sitoutumisen taustalla on yleinen yhdistysaktiivisuus, mutta erityisesti naisia siihen vetää moraali ja miehiä omaisuuden suojelu. Yli 65-vuotiaat muodostavat naapuriyhteistyön ydinjoukon; heillä on siihen aikaa ja kokemusta.

Sosiologi Ove Svenssonin mukaan arvioinnista voi vetää mm. seuraavia johtopäätöksiä: On hyvä, jos naapuriyhteistyö sisältää erilaista toimintaa, koska silloin se houkuttelee mukaan myös erilaisia ihmisiä. Naapurivalvonta kannattaa ulottaa koko naapurustoon eikä rajoittaa vain tietylle alueelle, esimerkiksi vuokrakerrostaloihin. "Tulisieluisia" aktiiveja kannattaa tukea esimerkiksi luomalla heidän ympärilleen organisaatio. Paikallisidentiteetin vahvistaminen herättää asukkaissa kiinnostusta ja he voivat innostua esimerkiksi maahanmuuttajatulijoiden opastamisesta. Useissa tapauksissa naapuriyhteistyöllä on pystytty tukemaan myös rikoksen uhreja.

Grannsamverkan i flerfamiljhus – en effektiv och uthålling metod. Brå 2012.

Naapurivalvontaa käsitellään myös: Grannsamverkan i flerfamiljhus – en guide. Brå 2011. ja Grannsamverkans effekter på brottsligheten. Brå rapport 2008:9.

Kaikki em. julkaisut ovat saatavilla osoitteessa http://www.bra.se/.

 
Julkaistu 8.6.2012