Rikollisten veljeys tarkastelussa

Dosentti Janne Kivivuoren uudessa Rikollisten veljeys -teoksessa tarkastellaan rikollisten sosiaalisia suhteita kriminologian näkökulmasta. Miten elämän aineelliset reunaehdot sekä väkivallan ja hyväksikäytön uhka ilmenevät sosiaalisen vuorovaikutuksen tulkinnoissa ja itsestä annetuissa vaikutelmissa? Tekijä erittelee rikollisten veljeyden omintakeisia piirteitä etenemällä kohti yhä syrjäytyneempiä elämänpuitteita.

Teos nojautuu ensisijaisesti laadullisiin, etnografisiin ja historiallisiin tutkimuksiin, mutta sisältää myös määrällisesti edustavia tietoja. Kriminologian näkökulmaa on täydennetty realistisen kertomakirjallisuuden kuvauksilla. Vuoropuheluun tutkimuksen kanssa asettuvat mm. Dickensin, Döblinin, Genet'n, Mailerin ja Bunkerin alamaailmankuvat.

Teos on suunnattu rikollisuuden tutkimuksesta kiinnostuneille. Se soveltuu myös oppimateriaaliksi kriminologian, rikosseuraamusalan, sosiaalitieteiden ja sosiaalipsykologian opintoihin. -RK

Janne Kivivuori: Rikollisten veljeys – Kriminologisia näkökulmia rikollisten sosiaalisiin suhteisiin". Acta Poenologica 2011:1. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen julkaisuja.

 
Julkaistu 6.6.2011