Nuorten syrjäytymisestä uusi tutkimus

Pekka Myrskylän kattava tilastotutkimus tarkastelee 18–29-vuotiaiden syrjäytymistä. Vuonna 2008 lähes 60 000 nuorta oli työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella. Lisäksi yli 50 000 nuorta oli työttömänä. Tutkimuksessa ulkopuolisuudella tarkoitetaan sitä, että nuoret eivät ole opiskelemassa, työssä, työttöminä työnhakijoina, eläkkeellä, varusmiespalveluksessa tai perhevapailla – he ovat siis yhteiskunnan palveluiden ulkopuolella. Kaikki koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret eivät ole syrjäytymisvaarassa. He voivat mm. hoitaa omia lapsiaan tai vanhempiaan, valmentautua pääsykokeisiin tai toimia kolmannella sektorilla.

Pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevan nuoren riski jäädä ulkopuoliseksi on lähes kolminkertainen verrattuna ammatillisen keskiasteen koulutuksen saaneisiin. Myös työttömyyden riski on suurinta pelkästään perusasteen suorittaneilla.

Ulkopuolisuus ja työttömyys näyttävät ainakin osittain periytyvän sukupolvelta seuraavalle. Ulkopuolisiksi jääneiden nuorten vanhemmilla on esimerkiksi paljon keskimääräistä heikompi koulutustaso. Huostassa olleen lapsen riski olla ulkopuolinen on viisinkertainen. Myös maahanmuuttajien riski syrjäytyä on moninkertainen. Maahanmuuttajan riski kuulua ulkopuolisiin on nelinkertainen muihin nuoriin verrattuna.

Tutkimuksessa myös seurattiin vuoden 2003 ulkopuolisia ja työttömiä 18–29-vuotiaita vuoteen 2008 asti, ja katsottiin mihin he olivat päätyneet. Viiden vuoden kuluttua lähes kaksi viidestä oli koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Työvoimapoliittiset toimenpiteet ehkäisevät nuorten syrjäytymistä. Niistä nuorista, jotka vuonna 2003 osallistuivat työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, oli viiden vuoden jälkeen ulkopuolella enää 23 prosenttia. -RK

Pekka Myrskylä: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2011. www.tem.fi/julkaisut.

 
Julkaistu 6.6.2011