Moni 15–16-vuotias nuori kokenut poliisikontrollia

Vuoden 2008 Nuorisorikollisuuskyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa 9. luokkalaisten kokemuksia joutumisesta poliisikontrollin kohteeksi. Neljä kymmenestä nuoresta on kokenut jonkun poliisin kontrollitoimenpiteen elämänsä aikana. Kuluneen vuoden aikana poliisikontrollia oli kokenut 30 %. Poikien osuus oli tyttöjä suurempi: tytöistä 27 % ja pojista 33 % oli kokenut poliisikontrollia kuluneen vuoden aikana.

Yleisin kysytyistä toimenpiteistä oli poliisin kehotus poistua joltain paikalta. Lähes joka kolmas nuori oli kokenut tämän elämänsä aikana ja joka viides kuluneen vuoden aikana. Poliisi oli tutkinut laukun tai vaatteet joka neljänneltä nuorelta joskus ja kuluneen vuoden aikana joka kuudennelta. Poliisin kiinnioton (esim. poliisiasemalle vieminen tai poliisiautoon ottaminen) oli elämänsä aikana kokenut 13 % ja kuluneen vuoden aikana 8 % nuorista.

Tärkeimmät poliisikontrollin kohteeksi joutumista selittävät tekijät olivat nuorten oman rikoskäyttäytymisen laajuus ja alkoholin käyttö. Poliisikontrolli kohdistui selvimmin runsaasti rikoksia tekevään pieneen ryhmään sekä niihin nuoriin, jotka joivat usein humalahakuisesti. Myös eräät muut kuin rikosaktiivisuuteen liittyvät tekijät lisäsivät poliisikontrollin kokemisen todennäköisyyttä. Poliisikontaktin todennäköisyys oli suurempi pojilla, kaupungissa asuvilla nuorilla, yksinhuoltajaisän lapsilla, heikosti koulussa menestyvillä ja ammattikouluun suuntaavilla nuorilla. Poikien mopoiluun liittyvät teot olivat osittain syynä heidän tyttöjä suurempaan kiinnijäämisen riskiin. -RK

Elsa Saarikkomäki (2010) Nuoriin kohdistuva poliisikontrolli kyselytutkimuksen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 106.

 
Julkaistu 6.6.2011