Järjestäytynyt rikollisuus kasvussa EU:n alueella

Järjestäytynyt rikollisuus EU-alueella on kehittymässä entistä monimuotoisemmaksi niin toimintatavoiltaan, rakenteiltaan kuin vaikutuksiltaankin. Se on miljardiluokan liiketoimintaa ja on edelleen kasvamassa, todetaan EU:n lainvalvontaviraston Europolin järjestäytyneen rikollisuuden uhka-arviossa 2011. Vuosittain julkaistavassa uhka-arviossa käsitellään järjestäytyneen rikollisuuden ajankohtaisia ilmiöitä ja oletettavia kehityssuuntia.

Rikollisryhmille on tunnusomaista yhä suurempi liikkuvuus ja joustavuus sekä maantieteellisesti että rikollisuuden eri toimialoilla. Parhaiten resursoiduilla rikollisorganisaatioilla on vahvoja liiketoimintaintressejä, ja ne osaavat tunnistaa ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Matalaa kiinnijäämisriskiä tavoittelevat ryhmät suuntautuvat mm. hiilipäästökaupan petoksiin, maksukorttirikollisuuteen ja tuoteväärennysrikollisuuteen.

Internetistä on tullut ensiarvoisen tärkeä tuki reaalimaailman rikollisuudelle. Internet ei enää ole tärkeä alusta vain varsinaiselle tietoverkkorikollisuudelle, maksukorttirikollisuudelle, lapsipornolle ja tekijänoikeusrikollisuudelle, vaan sillä on olennainen asema myös huumeiden valmistuksessa ja kaupassa, ihmiskaupan uhrien rekrytoinnissa, laittoman maahantulon järjestämisessä, tuoteväärennösten kaupassa, uhanalaisten lajien kaupassa ja monella muulla rikollisuuden alalla.

Rikollisuuden uudet toimintamallit saavat aikaan sen, että myöskään perinteiset lainvalvonnan torjuntamallit eivät enää toimi tehokkaasti. Tarvitaan kattavampaa ja notkeampaa lähestymistapaa, joka kohdistuu rikollisverkostoihin ja niitä tukeviin rakenteisiin. Europol näkee tehokkaimmiksi keinoiksi mm. alueellisen yhteistyön EU:n sisällä sekä yhteistyön rikostorjunnan kannalta merkittävien EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tilanne Suomessa

Lähinnä Virosta ja Liettuasta lähtöisin olevien rikollisryhmien vaikutus näkyy selvästi Suomen rikollisuudessa. Varsinkin liettualaiset rikollisryhmät ovat viime vuosina laajentaneet toimintaansa voimakkaasti EU-maissa useilla eri rikollisuuden aloilla. Suomen rajat ylittävässä järjestäytyneessä rikollisuudessa merkittäviä vaikuttajia ovat myös rikolliset moottoripyöräjengit, jotka tekevät yhteistyötä monien muiden kansainvälisesti toimivien rikollisryhmien kanssa ja joiden rooli on erityisen vahva Itämeren alueen rikollisuudessa. Rikoksentekijöiden kansalaisuuskirjo on myös Suomessa selvästi moninaistumassa. -RK

 
Julkaistu 6.6.2011