Ikääntyneiden turvallisuusohjelma valmis

Ikääntyneiden turvallisuusohjelman mukaan ikääntyneiden turvallisuutta voidaan parantaa monin eri keinoin ja pienin kustannuksin. Ohjelma sisältää suositukset ikääntyneiden asumisen ja liikkumisen turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän vähentämiseksi sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Valmisteluun on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita eri aloilta. Ohjelma luovutettiin toukokuussa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Sen laatiminen liittyi sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.

Toimenpideohjelman keskeinen viesti on, että ikääntyneiden turvallisuudesta huolehtiminen edellyttää nykyistä enemmän yhteistyötä viranomaisten välillä ja järjestöjen kanssa. Ohjelman kannustaa lisäämään moniammatillista yhteistyötä. Ikääntyneen turvallisuutta tulee parantaa kokonaisuutena ikääntyneen omista tarpeista lähtien.

Ohjelma liitetään osaksi Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -hanketta. Lähiaikoina valitaan pilottikunnat, jotka kokeilevat ohjelman suosituksia.

 
Julkaistu 6.6.2011