Helsingin huumekauppa enemmän kaaosta kuin järjestelmällistä rikollisuuutta

Helsingin huumekauppa sen eri tasoilla ei aina näyttäydy kovinkaan rationaaliselta toiminnalta. Arki on usein kaaosta, jota täydentää aineiden käyttö asiakkaiden kanssa ja yksin. Tämä käy ilmi Jussi Perälän väitöstutkimuksesta "Miksi lehmät pitää tappaa?", jossa tutkittiin huumemarkkinoita 2000-luvun alun Helsingissä.

Toiminnassa on kyse päihderiippuvuudesta tai riippuvuuksista ja ongelmista, joita useimmiten seuraa muista toimijoista, omasta sekä poliisin toiminnasta. Huumeiden käyttö mutkistaa asioita entisestään ja ongelmat syvenevät. Usein lyhyeksi jäävä elämän arki on kuitenkin samalla hyvin jännittävää ja tapahtumarikasta.

Tutkimuksen mukaan huumeiden myynti on myös maskuliinista toimintaa, johon kuuluu väkivallan uhka osana laittoman toiminnan koodistoa: Lehmät pitää tappaa siksi, ettei synny lisää vasikoita. Muiden ilmiantaminen on kuitenkin arjen yksi tosiasia. Ilmiantoihin vaikuttavat myyjän omat virheet sekä muiden toimijoiden ja poliisin tehokas toiminta. Vankilatuomiot eivät lopeta huumekauppaa, jos toimijat eivät niin halua. Vain hyvin harvat pääsevät ansaitsemaan huumekaupalla suhteessa sen moniin riskeihin.

Tutkimuksessa selvitetään Helsingin huumemarkkinoiden eri tasoilla toimivien ihmisten rooleja ja heidän toimintaansa. Lukija pääsee seuraamaan huumeiden myynnin ja käytön arkea ja vapaa-aikaa yksityisasunnoissa sekä julkisissa tiloissa, huumeiden myynnistä aiheutuvia erilaisia riskejä sekä sitä, millaiset huumeiden myyjät pystyvät toimimaan pisimpään ilman kiinni jäämistä. Samalla voi tutustua näiden huumerikollisiksi luokiteltujen ihmisten keinoihin viranomaisten kontrollitoimista selviytymiseksi sekä viranomaisten toimintaan näitä keinoja kohtaan. Tutkimus valaisee myös sitä, millaiset ovat vankiloiden huumemarkkinat sinne joutuvan huumerikollisen kannalta, millaista arkielämä on vankilasta vapautumisen jälkeen sekä sitä, miten huumekaupalla todellisuudessa ansaitaan.

Tutkimus on ensimmäinen Suomessa tehty väitöskirja vaikeasti lähestyttävästä aiheesta. Siinä tarkastellaan lähinnä amfetamiinin, kannabiksen, lääkevalmiste Subutexin ja muiden lääkeaineiden myymistä sekä käyttämistä. Pääasiallinen tutkimusaineisto on etnografiaa, jonka avulla on kerätty tietoa viettämällä aikaa huumeiden myyjien ja käyttäjien keskuudessa sekä haastattelemalla heitä. Aineistona on myös viranomaishaastatteluja sekä viranomaispöytäkirjoja. -RK

Jussi Perälä. "Miksi lehmät pitää tappaa?" Etnografinen tutkimus 2000-luvun alun huumemarkkinoista Helsingissä. THL:n Tutkimus 56/2011. www.thl.fi – tutkimus – julkaisuja.

 
Julkaistu 6.6.2011