Ensimmäinen rikoksentorjuntakatsaus annettu

Rikoksentorjuntaneuvosto antoi keväällä ensimmäisen kerran erillisen rikoksentorjuntakatsauksen oikeusministeriölle. Aikaisemmin neuvosto on sisällyttänyt tarkasteluja rikoksentorjunnan tilasta toimintakertomuksiin, toimintasuunnitelmiin ja ohjelmallisiin asiakirjoihin.

Katsauksen mukaan Suomen rikollisuustilanne on melko vakaa, mutta vanhoissa ongelmissa riittää työtä ja uusiin pulmiin on varauduttava. Katsaus pohtii myös rikollisuuden kustannuksia ja väittää, että toimiva rikoksentorjunta säästää rahaa. Toimivaksi osoitettuja hyviä käytäntöjä pitää tehdä laajemmin tunnetuksi ja samalla tarvitaan lisää päteviä arviointeja rikoksentorjuntamenetelmien vaikutuksista.

Neuvoston työssä painottuu edelleen paikallisen rikoksentorjunnan kehittäminen, erityisesti halutaan edistää asukkaiden osallisuutta. Myös väkivallan vähentämiseen pitää edelleen panostaa. Rikoksentorjuntaneuvosto korostaa, että lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on turvallisen huomisen keskeinen edellytys. Toisaalta neuvosto kantaa huolta myös ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisemisestä ja heidän turvallisuutensa parantamisesta. Lisäksi katsauksessa painotetaan maahanmuuttajien turvallisuuden eteen tehdyn työn tärkeyttä ja muistutetaan, että nettiturvallisuus on osa arjen turvallisuutta.

Katsaus on saatavilla osoitteessa www.rikoksentorjunta.fi.

 
Julkaistu 6.6.2011