Regina Järg-Tärno

Naapurivalvontaa Virossa 10 vuotta

Naapurivalvonta Virossa käynnistettiin 10 vuotta sitten. Kansalaisjärjestö on lyhyessä ajassa voittanut ihmisten luottamuksen ja menestynyt hyvin. Nykyään mukana on 462 aluetta (11 000 taloutta). Tavoitteena on kansalaisten oman aktiivisuuden kautta nostaa turvallisuutta kodeissa ja lähiympäristössä. Naapurivalvonta käynnistetään yhteistyöprojektina – kaikki osapuolet eli alueen edustaja, Viron Naapurivalvonta, poliisi ja kunta allekirjoittavat sopimuksen. Lisäksi keskusorganisaatio tukee turvallisuutta edistäviä hankkeita, järjestää koulutusta, välittää tietoa ja tekee yhteistyötä vakuutus- ja rakennusalan liikkeiden kanssa.

Toimintaa on arvioitu säännöllisesti kahden vuoden välein vuodesta 2004. Tulosten mukaan naapurivalvonta-alueilla rikollisuus on laskenut ja turvallisuus parantunut. Toiminnanjohtaja Tiina Ristmäen mukaan enemmistö on tyytyväinen, mutta edelleen jotkut eivät ymmärrä, että naapurivalvonnan menestys perustuu omaan aktiivisuteen eikä poliisin partiointiin. Myös poliisi vahvistaa, että naapurivalvonta-alueilla ongelmia ei juuri ole; liittymisen jälkeen hälytysten määrä saattaa nousta, mutta rikkeiden määrä vähentyy.

Suomeen on luotu eri puolille maata muutamia asunalueiden vartiointirenkaita, mutta laajempaa organisoitua naapurivalvontatoimintaa ei ole toistaiseksi kehittynyt. Kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa (1999) kyllä suositeltiin pohjoismaisen mallin mukaisen naapuriavun pilotoimista.

Haaste 2/2010

 
Julkaistu 14.6.2010