Juha Kääriäinen & Tomi Lintonen

LAILLISET HUUMEET – KASVAVA ONGELMA

Uusimman Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman huumausainepolitiikan kertomuksen mukaan Suomen huumausainetilanne on viime vuosina kehittynyt suotuisasti. Kertomuksen mukaan huumausaineiden käyttö ja haitat kasvoivat 1990-luvulla niin sanotun toisen huumeaallon aikana, mutta 2000-luvulla tilanne on tasaantunut. Selvityksessä todetaan myös, että huumausainerikoksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja että huumausainesairauksien määrä on laskenut.

Tämän melko myönteisen kuvan takaa on kuitenkin työntymässä esiin merkkejä sellaisesta huumausainetilanteen laadullisesta muutoksesta, joka ei useinkaan näy tarkastelemalla perinteisten laittomien huumausaineiden käyttöä. Voimme luetella ainakin seuraavia havaintoja, jotka viittaavat siihen, että perinteisten huumausaineiden rinnalle ja mahdollisesti sijaan on tulossa koko joukko aivan laillisesti tuotettuja lääkeaineita, joita käytetään huumaavassa tarkoituksessa:

  • rattijuopoilla alkoholin jälkeen yleisin huumaavan aineen löydös ovat uni- ja rauhoittavat lääkkeet
  • myrkytyskuolemien oikeuskemiallisissa tutkimuksissa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden löydökset ovat moninkertaisesti yleisempiä kuin laittomat huumeet
  • valtaosa vangeista käyttää uni- ja rauhoittavia lääkkeitä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen
  • heroiini on korvautunut lääketeollisuuden korvaushoitoon markkinoimilla aineilla kuten buprenorfiinilla
  • uni- ja rauhoittavien lääkkeiden kuten bentsodiatsepiinien väärinkäyttäjiä on farmasian alan tutkimuksen mukaan varsin vähän, mutta heidän käyttönsä on merkittävä osa näiden lääkeaineiden kokonaiskulutusta
  • poliisin tietojärjestelmän kirjauksissa lääkeaineet ovat olleet viime vuosina nousussa: yleisiä ovat mm. valmisteet, joita myydään kauppanimillä Diapam, Tenox, Subutex, Lyrica, Panacod jne.

Syitä laillisesti valmistettujen huumeiden lisääntyvälle väärinkäytölle ei ole kovin vaikea hakea. Ensinnäkin erilaisia psyyken lääkkeitä ja kipulääkkeitä markkinoidaan ja myydään yhä enemmän. Toiseksi lääkeaineina tuotetut huumeet ovat käyttäjilleen houkutteleva vaihtoehto: annostelu on helppoa, tiedät mitä purkissa on ja hintakin on usein varsin kohtuullinen laittomasti valmistettuihin ja maahantuotuihin tuotteisiin nähden.

Huumausaineongelmasta on totuttu puhumaan nimenomaan laittomasti valmistettujen huumausaineiden kauppana ja käyttönä. Olemme tottuneet puhumaan kannabiksesta, amfetamiinista tai kokaiinista. Ehkä olisi kuitenkin syytä pohtia nykyistä enemmän ongelmia, jotka syntyvät, kun lääketeollisuus kehittää ja markkinoi kasvavalla volyymillä erilaisia lääkkeitä, joita käytetään myös enenevässä määrin ei-lääkinnällisiin tarkoituksiin. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) kartoittaa vuosittain julkaistavassa raportissaan Euroopan huumausainetilannetta. Tässäkin raportissa lääketehtaiden tuottamat huumausaineet ja niihin liittyvät haitat loistavat poissaolollaan.

Haaste 2/2010

 
Julkaistu 14.6.2010