Katariina Jahkola

Lähestymiskiellon suoja laajenisi EU-alueella

EU:ssa valmistellaan direktiiviä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Sen tarkoituksena on luoda säännökset sen varmistamiseksi, että henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun lähestymiskiellon perusteella saada halutessaan suojaa myös muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon. Tarkoituksena on, ettei suojattavan henkilön tällöin tarvitsisi käynnistää uutta menettelyä lähestymiskiellon saamiseksi, vaan toimivaltaisen viranomaisen olisi toteutettava ne toimenpiteet henkilön suojaamiseksi, jotka sillä olisi kansallisen lain mukaan käytettävissä vastaavanlaisessa tapauksessa.

Direktiiviehdotus perustuu Espanjan aloitteeseen. Myös 11 muuta jäsenvaltiota on liittynyt aloitteeseen, mukaan lukien Suomi.

Direktiivillä voitaisiin parantaa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia erityisesti pari- tai perhesuhteissa ilmenevien väkivaltarikosten torjumiseksi. Tällä hetkellä ei ole voimassa säännöksiä lähestymiskieltoihin liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä Suomen ja muiden valtioiden välillä.

Direktiiviehdotuksen käsittely on alkanut tammikuussa 2010. Puheenjohtajamaa Espanjan tavoitteena on, että jäsenvaltiot pääsisivät poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiivin sisällöstä kesäkuussa. Ongelmallisimmaksi kysymykseksi neuvotteluissa on osoittautunut direktiivin soveltamisala. Suomi on puheenjohtajamaan tavoin pitänyt tärkeänä, että saataisiin aikaan laaja-alaiset säännökset, jotka soveltuisivat järjestelmiltään erilaisiin valtioihin ja tarjoaisivat siten kattavan suojan sitä tarvitseville henkilöille koko EU:n alueella.

Kirjoittaja on lainsäädäntöneuvos oikeusministeriössä.

Haaste 2/2010

 
Julkaistu 14.6.2010