Optulalta katsaus perheväkivallasta

Verkkojulkaisussa esitetään eri lähteiden tietoja perheväkivallasta Suomessa. Perheväkivallan yleisyyttä suhteutetaan muuhun miesten, naisten ja lasten kokemaan väkivaltaan. Lopuksi esitellään lyhyesti perheväkivallan tutkimuskenttää ja sen katvealueita.

Katsauksesta selviää mm. seuraavaa:

Tilanne, jossa parisuhdekumppani surmaa naisen, on toiseksi yleisin henkirikostyyppi; viidesosa henkirikoksista kuuluu tähän ryhmään. 4 % henkirikoksista on naisen puolisoonsa kohdistamia, 6 % vanhemman lapseensa kohdistamia ja 6 % muiden perheenjäsenten välisiä. Vuosittaisista henkirikoksista kolmasosa liittyy perhe- ja parisuhdeväkivaltaan.

Poliisin tietoon tulleesta väkivallasta noin 12 % on perheväkivaltaa (9 % naisiin ja 3 % miehiin kohdistuvaa).

Oikeustilaston mukaan vuonna 2007 poliisin tietoon tulleista lievistä ja perusmuotoisista ruokakunnan sisällä tapahtuneista pahoinpitelyistä 71 % oli kohdistunut yli 15-vuotiaaseen naiseen, 15 % yli 15-vuotiaaseen mieheen ja 14 % alle 15-vuotiaaseen lapseen. Törkeissä pahoinpitelyissä ja henkirikoksen yrityksissä 50 % oli kohdistunut yli 15-vuotiaaseen naiseen, 42 % yli 15-vuotiaaseen mieheen ja 8 % alle 15-vuotiaaseen lapseen.

Vuoden 2006 kansallisen uhritutkimuksen mukaan 0,5 % naisista ja 0,2 % miehistä ilmoitti joutuneensa kuluneen vuoden aikana avo- tai aviopuolison tai vakituisen seurustelukumppanin fyysisen väkivallan kohteeksi.

Kansallisten uhritutkimusten mukaan naisiin kohdistunut perheväkivalta on vähentynyt hieman viimeisen neljännesvuosisadan aikana; miehiin kohdistunut on pysynyt melko vakaana. Naisuhritutkimusten mukaan puolison harjoittama väkivalta on vähentynyt vuosina 1997–2005.

Poliisin tietoon tulleet perheväkivaltatapaukset ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Keskeisenä syynä tähän on ilmoitusalttiuden kasvaminen ja poliisin ilmiöön kiinnittämä huomio.

Lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta on voimakkaasti vähentynyt 1988–2008.

Äidit kohdistavat lapsiin kuritusväkivaltaa hieman enemmän kuin isät.

Lasten kodissaan näkemä väkivalta on useimmin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ei äitiin tai isään kohdistuvaa.

Perheväkivallan eri muodot, kuten lapseen ja puolisoon kohdistuva väkivalta, ilmenevät usein samoissa perheissä. -RK

Venla Salmi, Martti Lehti, Reino Sirén, Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen: Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 12/2009, www.optula.om.fi (www.optula.om.fi).

 
Julkaistu 13.12.2013