Maksukorttirikollisuuden riskejä voidaan pienentää

Kansallinen yritysturvallisuutta edistävä yhteistyöryhmä suosittaa, että kaikkein haavoittuvimpien maksutekniikoiden käytöstä luovuttaisiin mahdollisimman nopeasti. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sähköisten kassajärjestelmien korttitietojen suojaamiseen.

Yhteistyöryhmän mukaan maksukorttirikosten torjunnassa tarvitaan päivittäistä yhteistyötä finanssialan, kaupan ja eri maiden poliisiviranomaisten kesken. Tiedonvaihdosta olisi huolehdittava myös paikallisesti ja tutkintavastuu tulisi määritellä selkeästi. Nykyisissä, entistä suuremmissa poliisipiireissä mahdollisuus erikoistumiseen on aiempaa parempi.

Ehdotukset pohjautuvat Keskusrikospoliisin kokoamaan yrityksiin kohdistuvia rikoksia koskevaan tilannekuvaan. Sen mukaan suomalaisen suurin riski joutua maksukorttirikoksen uhriksi on hänen maksaessaan ostoksia matkoilla vanhaa tekniikkaa käyttävissä maissa tai internetissä. Tietoja on Suomessa kaapattu myös asentamalla kopiointilaite pankkiautomaattiin tai miehittämättömien huoltoasemien maksuautomaattiin. Helpoimmin kopioitavissa ovat vanhat magneettijuovakortit. Siirtymällä nopeasti sirumaksupäätteisiin voidaan rikosuhkia vähentää. Myös uusilla mobiililaitteilla maksaminen voi olla riskialtista, mutta riskiä voi pienentää siirtymällä turvallisempaan tekniikkaan.

Yritysten tietopääoma on usein heikosti suojattu verkon kautta toteutettavalta yritysvakoilulta. Yritysten tulisi tarkastaa säännöllisesti tietojärjestelmänsä ja tiedonkäsittelynsä haavoittuvuudet. Yleisölle suunnatut palvelut tulisi erottaa selvästi yrityksen muusta toiminnasta ja ylikuormitustilanteisiin tulisi varautua entistä paremmin. Yhteistyöryhmä muistuttaa, että tietoverkkoihin kohdistuvat uhat voivat tulla myös yrityksen sisältä.

Esitutkintaviranomaisten tiedonsaantioikeuksien laajentaminen on ollut selvitettävänä mietintöään parhaillaan viimeistelevässä esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnassa. Myös yksityisen turvallisuuspalvelun lupahallinnon riskeihin tulisi yhteistyöryhmän mukaan kiinnittää huomiota. -RK

 
Julkaistu 1.6.2009