Riikka Kostiainen

Alustavia tietoja lapsiuhrikyselystä

Väkivaltakokemukset yleisiä lapsilla ja nuorilla.

Poliisiammattikorkeakoulu toteutti tammikuussa yhteistyössä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa lapsiuhrikyselyn suomalaisissa peruskouluissa. Tutkimuksessa kysyttiin 6. ja 9. luokkalaisten lasten kokemuksia väkivallasta. Kyselyyn vastasi 13 515 lasta Manner-Suomessa. Alustavia tuloksia tutkimuksesta kerrottiin Helsingin uhrikonferenssissa. Varsinaiset tulokset valmistuvat vuoden lopulla.

Tutkija Noora Ellosen esittelemien ennakkotietojen mukaan yhdeksäsluokkalaisista 2 prosenttia on kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana joutunut varkauden kohteeksi, eli heidän tavaroitaan on viety ilman väkivaltaa. Selvästi useamman kohdalla tavaroita on varastettu väkivaltaisesti: ryöstön kohteeksi on joutunut joka kymmenes 9. luokkalaisista. Väkivaltaisen teon kohteeksi on joutunut joka viides 9. luokkalainen. Sen lisäksi joka viidettä on uhattu väkivallalla (kuvio 1).

Kuvio 1. Viimesiten 12 kuukauden aikana seuraavien tekojen kohteeksi joutuneet 6. luokkalaiset ja 9. luokkalaiset.

Määrät ovat suhteellisen samansuuruiset 6. luokkalaisilla. Heistä 19 prosenttia ilmoittaa joutuneensa väkivallan kohteeksi ja 18 prosenttia väkivallalla uhkaamisen kohteeksi. Omaisuuteen liittyvien rikosten kohteeksi he ovat joutuneet samaan tapaan kuin kolme vuotta vanhemmat.

Jos yhdistetään väkivallan teot, niiden yritykset sekä väkivallalla uhkaaminen, nousee uhriluku useaan kymmeneen prosenttiin. Pojat joutuvat hieman useammin väkivallan kohteeksi. 9. luokkalaisista pojista 40 prosenttia ilmoittaa joutuneensa jollain tavoin väkivallan kohteeksi ja 6. luokkalaisista 37 prosenttia. 9. luokkalaisista tytöistä 30 ja 6. luokkalaisista tytöistä 23 prosenttia ilmoittaa joutuneensa kuluneen vuoden aikana väkivallan teon, yrityksen tai uhkauksen kohteeksi.

Ellonen kertoo, että erityisesti poikien kohdalla lapsiuhritutkimuksen tulokset tukevat kansallisen uhritutkimuksen tulosta, jonka mukaan nuoremmat ikäryhmät joutuvat selvästi useammin väkivallan kohteeksi. Myös tyttöjen kohdalla tulokset ovat samansuuntaiset. Suoraan tutkimusten tuloksia ei tietenkään voida vertailla hieman erilaisten kysymysten takia vertailla.

 
Julkaistu 2.6.2008