Haaste 2/2008

Artikkelit

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana kansanedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala. Hän haluaa oikeushallinnolle riittävät resurssit, sillä niukat voimavarat uhkaavat uuden vankeuslain toteutumista ja jopa kansalaisten oikeusturvaa. Myös oikeuspoliittiseen tutkimukseen on saatava lisäresursseja.

Suomen nuorisorikosoikeusjärjestelmä pärjäsi kansainvälisessä vertailussa hyvin.

Nuorten miesten itse ilmoitetun rikollisuuden määrä on nykyään suunnilleen samalla tasolla kuin 1960-luvun alussa. Varkaudet ja vahingonteot ovat yhtä yleisiä 2000-luvun nuorilla miehillä kuin heidän ikätovereilleen lähes puoli vuosisataa aikaisemmin. Näin on siitä huolimatta, että useiden rikosten tilaisuusrakenteessa on tapahtunut suuria muutoksia.

Ryöstörikokset ovat suurelta osin nuorten välisiä. Ne tapahtuvat iltaisin ja öisin kaduilla, puistoissa ja toreilla. Saaliina on tavallisimmin uhrin kännykkä tai lompakko. Uhri saa vammoja puolessa rikoksia ja viidesosa uhreista tarvitsee sairaala- tai lääkärinhoitoa vammoihinsa.

Vakavia väkivaltarikoksia tehneiden henkilöiden lapset ovat väkivaltarikollisuuden ja rikollisuuden riskiryhmä. Tunnistamalla korkean riskin lapsiryhmiä voidaan kehittää spesifisempiä ennaltaehkäisyohjelmia ja aloittaa tukitoimet riittävän aikaisin, jotta ne vaikuttavat useisiin varhaisiin riskitekijöihin.

Helsingissä pidettiin maaliskuussa pohjoismainen uhrikonferenssi teemalla Väkivallan uhrit – meidän vastuumme. Ohjelmassa keskityttiin lapsiin, vanhuksiin ja muihin väkivallan uhreihin, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Lisäksi painopisteenä oli väkivalta ja terveys sekä vähemmistöryhmien kohtaama väkivalta. Konferenssiin osallistui parisataa tutkijaa ja uhriasioiden parissa työskentelevää ammattilaista.

Väkivaltakokemukset yleisiä lapsilla ja nuorilla.

Naisuhritutkimus on kartoittanut naisiin kohdistuvan väkivallan piirteitä ja keinoja sen ehkäisemiseksi eri kulttuureissa.

Tunnusmerkistöjen välisellä rajanvedolla on merkitystä ihmiskaupan uhrien kannalta. Toisaalta tulkinta vaikuttaa myös ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen.

Lissabonin sopimus joulukuulta 2007 jatkaa yritystä uudistaa Euroopan unionin rakennetta koskeva sääntely. Uudistuksen taustana on Perustuslakisopimuksen laatiminen. Lissabonin sopimuksen läpimenoon uskotaan.

Kriminologian synnyssä keskeistä osaa näytelleen italialaisen koulukunnan edustajista esitellään usein vain Cesare Lombroso, ja hänetkin mainitaan lähinnä kallonmuototeorioiden yhteydessä. Muut koulukunnan ajatukset ja edustajat jäävät usein sivuun. Yksi kolmesta klassikosta, Enrico Ferri piti huhtikuussa 1901 Napolin yliopistossa kolme luentoa, joissa hän esitteli "positiivisen koulun" keskeiset lähtökohdat rikollisuuden tieteelliseksi ymmärtämiseksi (Ferri 1908).

 
Julkaistu 2.6.2008