Mika Junninen

Suomen laittomat maahantulijat

Kolmen maan yhteistutkimuksen Suomen osuudessa kyseltiin PTR-viranomaisten (poliisi, tulli ja rajavartiosto) näkemyksiä Venäjän kautta Suomeen tulevista laittomista maahantulijoista. Laittomat tulijat voidaan jakaa maksettuihin tai pakotettuihin ihmisalakuljetuksen uhreihin, poliittisiin pakolaisiin ja paremman elintason perässä kulkeviin siirtolaisiin.

Tämä artikkeli perustuu Suomen, Viron ja Ison-Britannian kaksivuotisen ihmissalakuljetustutkimuksen ensimmäisen vuoden teemahaastattelujen tuloksiin. Suomalainen tutkimus keskittyy niihin matkareitteihin, jotka tulevat Venäjän kautta Suomeen. Matkustajien tarkoituksena on joko jäädä Suomeen tai jatkaa matkaa edelleen joko Schengen-alueella tai Pohjois-Amerikkaan. Tarkastelussa olivat kaikki reitit Venäjältä ja sen kautta Suomeen.

Venäjältä Suomeen voidaan tulla maitse, meritse ja lentäen. Maaliikennettä on koko Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla, mutta se keskittyy eteläisille raja-asemille. Matka maitse Venäjältä Suomeen alkaa tai jatkuu Pietarista. Vaihtoehtoina ovat juna, bussi, henkilöauto ja tavaraliikenne. Maiden välinen maaliikenne on tavaroiden ja ihmisten rajanylityksiin suunniteltu ja sen volyymi on kasvussa. Tavaraliikenteen sekaan piiloutumista ei pidetty kovin yleisenä eikä siitä kerrottu esimerkkejä. Henkilöliikenteeseen piiloutumista tai väärillä matkustusasiakirjoilla matkustamista pidettiin harvinaisena ja siitä kerrottiin vain muutamia esimerkkejä. Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittämistä jalkaisin pidettiin epätodennäköisenä ja osin mahdottomana. Suurin este patikoinnille rajan yli on Pohjolan vaativat luonnonolot ja erämaiden laajuus.

Merimatka alkaa Pietarista ja Suomeen tullaan rahtilaivoissa ja risteilyaluksissa. Lentoreitti Venäjän kautta alkaa tai jatkuu Moskovasta. Moskovan lentokentän kerrottiin olleen aika ajoin ongelmallinen ja sen kautta oli silloin tällöin tullut eri maiden kansalaisia Suomeen puutteellisin ja väärin matkustusasiakirjoin sekä ilman niitä. Finnairille asia on tullut maksamaan virhemaksuina siinä määrin, että se on palkannut erillisen turvayhtiön tarkistamaan Suomeen pyrkivien matkustajien asiakirjat Moskovassa ja Pietarissa.

Esimerkiksi kiinalaisten pääasiallinen reitti Suomeen on suora lento Helsinkiin. Joissakin tapauksissa he ovat käyttäneet Moskovaa välietappina, samoin ovat tehneet bangladeshilaiset ja myös monet afrikkalaiset matkalla Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Päästyään Suomen kautta Schengen-alueelle matkalaisten seuraava Euroopan etappi on yleensä Ruotsi, sitten muut Pohjoismaat, Saksa, Ranska ja Espanja. Houkuttelevin määränpää Euroopassa afrikkalaisille ja kiinalaisille on Iso-Britannia.

Vuonna 2002 Suomeen tuli väärin asiakirjoin Venäjän kautta kymmeniä kurdeja Turkista ja Irakista. Henkilöiden kokoaminen tapahtui Istanbulissa, josta ryhmä kuljetettiin väärien asiakirjojen turvin Moskovaan tai Pietariin. Pietarissa henkilöt saivat väärennetyn Saksan Schengen-viisumin ja heidät vietiin Suomen junaan. Vuonna 2003 entisten IVY-maiden Moldovan, Armenian ja Kazakstanin alueilta tuli rykelminä laittomia maahantulijoita Suomeen. Vuonna 2004 oli ukrainalaisten vuoro. Perulaiset ovat aina käyttäneet yhtä selvää reittiä; ensin lento Moskovaan, josta matkustetaan Suomeen. Matkan määränpäänä ovat Espanja ja Portugali, joissa on paljon maanmiehiä.

Maahantulon järjestely organisoitua

Henkilöt eivät yleensä matkusta yksin. Yksittäisen laittoman maahantulijan paljastuessa tilanne on usein se, että muu omatoimimatkailijoiden pienryhmä tai saatettu ryhmä onnistuu jatkamaan matkaa. Samaan aikaan tulleet voidaan yhdistää toisiinsa kenties vasta myöhemmin turvapaikkatutkinnan yhteydessä valvontakameroiden kuvista tai yhteisistä matkareiteistä, samanlaisista kuiteista tai muista tositteista.

Poikkeus ryhmässä matkustamiseen ovat prostituution palvelukseen tulevat, jotka saatetaan lähettää maahan oikein tai väärin paperein yksitellen tilaajan vaatimassa aikataulussa. Heitäkin on yleensä rajalla joku vastassa tai ainakin heillä on tarvittava osoite tai puhelinnumero. Toinen yksin tulevien ryhmä ovat yksittäiset kutsutut henkilöt, joiden osoitteen, matkan oikeellisuuden ja tarvittaessa paluun rahoituksen takaa joku suomalainen henkilö tai Suomessa asuva puoliso. Nämä yksittäiset kutsujat voivat olla joko asiallisia tahoja tai rahasta toimivia bulvaaneja, joiden "puolisot" katoavat heti tai 2–3 kuukauden kuluessa maahantulosta.

Ryhmien maahantulon järjestävät yleensä lähtömaan matkatoimistot. Toimistot voivat toimia rehellisesti kaupallisin perustein tai ne ovat järjestäytyneen rikollisuuden bulvaaneita, jotka markkinoivat aggressiivisesti viisumeja myöntävien konsulaattien lähellä. Matkatoimistot järjestävät matkapaperit oikein tai väärin dokumentein joko lähtömaan jonkin Schengen-alueen lähetystön kanssa tai tilaavat matkustusasiakirjat suoraan jostakin Schengen-alueen lähetystöstä. Matkustusasiakirjoja tilataan hinnan, saatavuuden ja toimitusnopeuden mukaan.

Matkanjärjestäjät hoitavat myös reitityksen, tarkoitukseen sopivan turistiryhmän kokoamisen ja joissakin tapauksissa matkavaluutan "säilytyksen" matkan ajan, jotta maahantulo-oikeus syntyy. Matkatoimiston opas hoitaa ryhmän rajamuodollisuuksien läpi. Jos matka tapahtuu oikein paperein, mahdollinen korruptio on tapahtunut papereiden saamiseksi ja jos raja ylitetään sopivan rajamiehen ollessa rajalla, korruptio tapahtuu vasta rajalla. Ryhmämatka voi olla ostosmatka (kilotytöt), työmatka (seksi, marjanpoiminta), turvapaikan hakijoiden pelastusmatka (tamilit) tai vain selvä salakuljetustapaus (turkkilaiset). Esimerkiksi vuonna 2004 Kaakkois-Suomen raja-asemalle tuli 11 ukrainalaisen ryhmä. Henkilöt oli värvätty työmatkalle, saattaja toi heidät rajalle ja Suomen puolella oli eri henkilö vastaanottajana. Matkalaisten matka-asiakirjat olivat kunnossa ja heillä oli riittävät rahavarat.

Matkasuunnitelmassa olennaista on se, että matkareitistä ja matkan tarkoituksesta tulee uskottava: on varattu majoitus, määränpäästä on jonkinlainen kuva eikä epäolennaisia tavaroita ole mukana. Takavuosina saattoi olla niin, että muutaman päivän turistimatkalle oli otettu mukaan kynttilänjalat ja perheen valokuva-albumit. Uskottava tarina ei ole esimerkiksi sellainen, että mies ja nainen tapaavat ja avioituvat Delhissä kolme vuorokautta ennen Venäjän ja Suomen kautta Pohjois-Amerikkaan tapahtuvaa matkaa.

Erityyppiset asiakirjaväärennökset yleisiä

Yksi virheellisten asiakirjojen saamismuoto on erehdyttää viisumin myöntävää tahoa. Yhden Schengen-maan viisumilla voi matkustaa alueella käytännössä rajattomasti, koska sisäisiä rajatarkastuksia ei ole. Erehdyttämistä tapahtuu väärien henkilötietojen, järjestettyjen kutsujen, valheellisen matkantarkoituksen, väärien passien yms. avulla. Esimerkiksi Suomen Murmanskin poliisiyhdysmies antaa vuodessa 1000 lausuntoa viisumin tarpeellisuuden oikeellisuudesta ja vain noin 250 lausunnoista on kielteisiä. Viranomaisella ei siis ole kovin kauan aikaa mahdollisuutta tarkastella yksittäistä viisumihakemusta vaan siinä puututaan vain räikeimpiin puutteellisuuksiin ja virheisiin kuten aikaisempiin rikoksiin tai prostituutioon syyllistymiseen Suomessa.

Yleisesti haastatteluissa tuotiin esiin, että asiakirjoja väärennetään paljon ja se on helppoa. Asiakirjaväärennöksiä tehdään haastateltavien mukaan erityisen paljon Venäjällä, Liettuassa ja Thaimaassa. Liettuassa ja Thaimaassa väärennetään yleensä koko asiakirja kun taas Venäjällä erityisesti passien ja viisumeiden leimoja. Väärennettävien passien rungot ja viisumipohjat voidaan väärentää tai saada haltuun varastamalla tai lahjomalla. Viime vuosina Venäjällä on ryöstetty myös matkatoimistojen kuriireja, joilla on ollut mukanaan uusia passeja oikeine viisumeineen. Suomeen on viime vuosina saapunut varsin paljon väärennetyillä asiakirjoilla matkustavia erityisesti Kaukoidästä, Venäjältä ja entisistä IVY-maista.

Toisaalta asiakirjan ei aina tarvitse olla väärennetty vaan viisumin sallima maassaoloaika voidaan vain ylittää. Muutamissa tapauksissa Suomessa oleskelevien kiinalaisten ja IVY-maiden kansalaisten on havaittu näin tekevän. Yleensä ajan ylitykset ovat alle 1000 vuorokautta, mutta jopa 10 vuoden ylityksiä on havaittu. Lukumääräisesti viisumiajan ylitykset ovat olleet harvinaisia, vain muutamia kuukaudessa pääkaupunkiseudulla, mutta kiinnijääneiden määrän sanottiin olevan kasvussa. Viisumiajan ylittäminen on helppoa eikä siitä seuraa sanktioita muissa maissa, koska EU-mailla ei ole keskitettyä järjestelmää. Esimerkiksi Ranskan viisumiylitys ei näy Suomen viranomaisilla viisumin saannin esteenä.

Kolmas yleinen asiakirjojen muuttamiskeino on niiden peseminen. Näin asiakirjasta voidaan häivyttää epäedullisia leimoja tai vaikeuttaa muutettujen ja väärennettyjen leimojen lukemista. Suomen itärajalla jää vuosittain kiinni kymmeniä henkilöitä, joiden passien merkintöjä tai leimoja on muutettu. Yksittäiset henkilöt voivat Venäjällä hakea muutetuilla omilla henkilötiedoilla lukuisia passeja tai käyttää kokonaan toisen henkilön tietoja hakiessaan passia omalla kuvallaan. Pääkaupunkiseudulla toisen asiakirjoilla matkustavia on jäänyt kiinni vuosittain noin 150.

Vaikka asiakirjaväärennöksiä esiintyy paljon Venäjän ja Suomen välisessä liikenteessä, maiden rajaviranomaisten yhteistyö toimii erityisen hyvin. Rajavaltuutettu- yms. järjestelmien ansiosta tietoja voidaan vaihtaa, apua antaa ja yhteistyötä tehdä lähes reaaliajassa. Suurin syy Venäjän kautta tapahtuvaan lailliseen ja laittomaan matkustamiseen ovat maan suuri koko, rajojen pituus, rajanaapureiden kirjo, lahjomiseen altis sekava yhteiskunta, läheiset viisumivapaat suhteet joihinkin valtioihin ja suorat lennot.

Kirjoittaja on erikoissuunnittelija Heunissa.

 
Julkaistu 9.6.2006