Vankien terveydentila muuta väestöä huonompi

Suomen vankiloissa on psyykkisesti ja fyysisesti hyvin sairaita ihmisiä. Mielenterveyden häiriöt ovat entisestään lisääntyneet, samoin HIV- ja maksatulehdukset. Vankien sairastavuus on yleisväestöön verrattuna huomattavan korkea.

Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve -tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 600 vangin (rangaistusvankeja, sakkovankeja, elinkautisvankeja) ja 100 yhdyskuntapalvelua suorittavan terveydentilaa. Tiedonkeruu tapahtui lokakuun 2005 ja helmikuun 2007 välisenä aikana. Tulokset ovat alustavia, mutta niitä voidaan pitää suuntaa antavina. Edellinen kattava vankien terveystutkimus tehtiin yli 20 vuotta sitten. Yhdyskuntaseuraamusta suorittavien terveydentilaa ei ole aiemmin tutkittu.

Kaikilla vankiryhmillä todettiin runsaasti ruumiillisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä. Noin puolella tutkittavista oli alkoholiriippuvuus ja kahdella kolmasosalla jokin muu päihteidenkäyttödiagnoosi. Ainakin jokin persoonallisuushäiriö diagnosoitiin noin kahdella kolmasosalla.

Myös monet ruumiilliset sairaudet olivat yleisempiä otannan vangeilla kuin väestössä keskimäärin. Erillisryhmistä sairaimpia olivat naisvangit ja sakkovangit. Työkyvyttömiksi arvioitiin naisvangeista noin kaksi viidesosaa, miesvangeista joka kymmenes. Yhdyskuntapalvelua suorittavilla niin psyykkinen kuin ruumiillinenkin terveys oli parempi kuin muissa tutkituissa ryhmissä.

Tutkimusta voidaan käyttää vankeinhoitotyön kehittämisessä. Pitkäjänteisen ja tehokkaan vankien hoito- ja kuntoutusohjelman toteuttaminen edellyttää ajantasaista tietoa vankien sairauksista ja hoidon tarpeesta. Tietoa tarvitsevat myös vankiloiden työntekijät, sillä vankien päihdeongelmat ja mielenterveyden häiriöt lisäävät työn kuormittavuutta ja vaikuttavat työturvallisuuteen.

Tutkimukseen liittyy useita tekeillä olevia väitöskirjatöitä, jotka käsittelevät mm. rikosseuraamus- asiakkaiden päihteiden käyttöä, vankien mielenterveyden häiriöitä, naisvankien terveydentilaa sekä ADHD-piirteiden esiintymistä vangeilla. -RK

 
Julkaistu 8.12.2009