Uusi kirja nuorisoväkivallasta

Non Fighting Generation ry on julkaissut kirjan "Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen aikuisuuteen". Kirjassa tarkastellaan nuorten erityiskasvatuksen mahdollisuuksia ja keinoja väkivallan ehkäisyssä. Kirjan tarkoitus on lisätä tietoa erityisesti nuoriin liittyvästä väkivallasta ja ennen kaikkea herättää toivoa siitä, että väkivaltaan voidaan tehokkaasti puuttua.

Artikkelikokoelmassa kirjoittavat mm. lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, "onnellisuusprofessori" Markku Ojanen ja kasvatusfilosofian professori Veli-Matti Värri. Lisäksi kirjassa on lastensuojelun, koulunmaailman ja sovittelutoiminnan asiantuntijoiden kirjoituksia sekä NFG:n käytännön nuorisokasvattajien artikkeleja. Aiheina on mm. yhteiskunnan muutos sodan jälkeen ja sen vaikutukset nuorisoon, kasvatus, väkivallan taustatekijät, perheväkivalta ja erilaiset käytännön projektit.

 
Julkaistu 8.12.2009