Rikosseuraamusalalle uusi aluejako

Kriminaalihuoltolaitos ja vankeinhoitolaitos yhdistetään vuoden 2010 alussa yhdeksi organisaatioksi. Rikosseuraamusala 2010 -kehittämishankkeeseen liittyy uuden organisaation aluejaon ja vankipaikkatarpeen selvittäminen.

Rikosseuraamusvirasto esitti oikeusministeriölle marraskuussa rikosseuraamusalan aluejaoksi maakuntajakoon pohjautuvaa neljän alueen mallia. Siinä maa on jaettu Pohjois-Suomen, Keski- ja Itä-Suomen, Länsi-Suomen sekä Etelä-Suomen täytäntöönpanoalueisiin. Alueet ovat vanki- ja asiakasmääriltään suhteellisen samankokoiset ja lisäksi ne ovat yhteensopivia keskeisten valtiollisten sidosryhmäorganisaatioiden kuten poliisin tai käräjäoikeuksien aluejaon kanssa. Mallissa lakkautettaisiin 2012 lopussa kaksi suljettua vankilaa, Joutsenossa sijaitseva Konnunsuo sekä Vaalan kunnassa sijaitseva Pelso. Laitosten lakkauttamisia mietittäessä on otettu huomioon vankiloiden kunto, sijainti ja alueelliset väestöennusteet. Hallitus käsittelee aluejakoa ja mahdollisia lakkauttamisia oikeusministeriön esityksen pohjalta joulukuussa.

Kriminaalipoliittiset linjaukset ennakoivat vankilassa rangaistusta suorittavien määrän laskua ja avoseuraamusten lisääntyvää käyttöä. Vankiluku olisi vuonna 2012 noin 3350. Noin 200 vankia päivässä olisi valvotussa koevapaudessa. Suljettuja vankipaikkoja tarvittaisiin noin 2150 ja avovankilapaikkoja noin 1150. Avovankilapaikoista osa olisi uusissa vapauttamisyksiköissä.

Rikosseuraamusviraston pääjohtajan Esa Vesterbackan mukaan uuden organisaation aluejakomallista päätettäessä tuleekin ottaa huomioon vankiloiden tehtävä paitsi panna rangaistuksia täytäntöön myös valmistaa vankia vapauteen ja rikoksettomaan elämään. -RK

 
Julkaistu 8.12.2009