Putkalakia täsmennetty asetuksella

Uudella asetuksella on täsmennetty ns. putkalakia vuodelta 2006. Lakia sovelletaan poliisin säilyttämien tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen kohteluun sekä muiden poliisin säilytettävinä olevien vapautensa menettäneiden kohteluun.

Asetuksessa mm. edellytetään, että tulotarkastuksesta tehdään asiakirja. Vapautensa menettäneelle tarkoitetut kirjeet ja muut postilähetykset on tarkastettava ja toimitettava eteenpäin niin pian kuin mahdollista. Puhelujen kuuntelemisesta on kirjattava säännöksessä määritellyt tiedot. Tapaamiskiellosta ja poistumisluvasta on tehtävä kirjallinen päätös. Asetuksessa on myös täsmennetyt säännökset vartijoiden voimakäyttövälineistä, ampuma-aseen kantamisesta sekä aseiden ja muiden voimankäyttövälineiden säilyttämisestä. -RK

 
Julkaistu 8.12.2009