Riikka Kostiainen

Prestonissa hyvää poliisin ja asuntoyhtiön yhteistyötä

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu 2008 ratkesi marraskuussa Pariisissa pidetyssä Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) konferenssissa. Ensimmäisen palkinnon sai luoteis-englantilaisen Prestonin kaupungin hanke. Kilpailuun osallistui yhteensä 11 eri maan hanketta. Konferenssissa esiteltiin niistä kuusi, mukaan lukien Muotiala.

Prestonin hanke on nimeltään "MOPPIN up Dodge" (Dodge on Farringdon Parkin kaupunginosan lempinimi, MOPPIN tulee keinovalikoimasta ja viittaa myös siivoamiseen). Hanke keskittyy vähäosaisen lähiön korkean rikostason ja monenlaisen häiriökäyttämisen korjaamiseen. Ongelmana pienessä lähiössä olivat mm. katujengit, roskaaminen ja huumekauppa. Asumis- ja ympäristöolosuhteet olivat huonontuneet alueella huomattavasti ja tyhjien asuntojen määrä lisääntynyt. Yhteisöllisyys ei ollut kovin kehittynyttä. Lähiö oli ongelma-alue jopa Ison-Britannian mittakaavassa (heikoimmin pärjäävän 10 prosentin joukossa).

Yhteistyötä hankkeessa tekivät poliisi ja aluetta isännöivä asuntoyhdistys (Community Gateway Association) sekä muut toimijat. Hanke lähti tilanteen monipuolisesta analysoinnista, johon opit haettiin hyvistä malleista (POP problem oriented policing ja NIM national intelligence model). Ongelmien kartoittamisessa käytettiin mm. asukaskyselyjä, rikosten sijoittamista kartalle, häiriöiden aiheuttamien kustannusten selvittämistä ja ympäristön tilan arviointia.

Tavoitteet jopa ylittyivät

Tavoitteiksi asetettiin kaikenlaisten rikosten vähentäminen 15 prosentilla, poliisin hätänumeroon soitettujen puheluiden vähentäminen 15 prosentilla ja tyhjien vuokra-asuntojen määrän vähentäminen puoleen vuodesta 2004. Toisaalta tavoitteina oli yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteen lisääminen, asuinympäristön fyysinen parantaminen ja kestävän kehityksen edistäminen.

Keinoksi valittiin ensinnäkin laajasti tilannetorjunnan keinoja, kuten ympäristön siistiminen, talojen ja jalkakäytävien valaistuksen parantaminen, aitojen rakentaminen ja videovalvonnan käyttöönotto. Sosiaalinen preventio painottui mm. restoratiivisen oikeuden menetelmien käyttöön, varhaiseen puuttumiseen, huumeongelmaisten hoitamiseen, kouluissa tehtävään työhön ja asukasryhmien toimintaan. Myös yleisöön pyrittiin vaikuttamaan mm. rikoksenpelon vähentämiseksi: mediassa julkaistiin rikoksentorjunnan menestystarinoita ja rohkaistiin ihmisiä toimimaan turvallisesti.

Nykyään hankkeen tavoitteet on saavutettu ja jopa ylitetty. Käytettyjen menetelmien tuloksellisuutta arvioitiin monipuolisesti ja siinä käytettiin myös kontrolliasetelmaa. Esimerkiksi rikollisuus on Farringdon Parkissa vähentynyt 57 ja hätäpuhelut 46 prosenttia. Tyhjiä vuokra-asuntoja on 58 prosenttia vähemmän. Myös hankkeen taloudelliset vaikutukset selvitettiin. Hankkeen arvioitiin säästäneen yhteiskunnalta 100 000 puntaa vähentämällä rikollisuutta ja 110 000 puntaa vähentämällä tyhjiä asuntoja.

Ensi vuonna teemana lapset ja nuoret

Ruotsi on syyskauden 2009 puheenjohtaja ja ilmoitti, että ensi vuoden kilpailun ja konferenssin teemana on lapsiin ja nuoriin kohdistuneet ja heidän tekemänsä rikokset. Erityisesti keskitytään rikoksentorjuntaan kahdessa ympäristössä, joissa lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa, eli koulussa ja netissä. Huomiota kiinnitetään varsinkin sen torjumiseen, että lapsia ja nuoria vedetään mukaan rikollisiin ryhmiin. Konferenssi ja palkintojen jako ovat joulukuussa Tukholmassa.


 
Julkaistu 8.12.2008