Lisää valvontaa ja moniammatillista nuorisotyötä internettiin

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käsitteli marraskuussa Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien johdosta käynnistettäviä ja aloitettuja toimenpiteitä. Ministeriryhmä päätti tehostaa internetvalvontaa. Poliisi laatii operaattoreille suosituksen siitä, miten ja millaista internetissä liikkuvaa tietoa tulisi saattaa poliisin tietoon. Lisäksi perustetaan poliisin ja operaattoreiden yhteistyöryhmä, jossa käsitellään verkon omavalvontaa ja yhteistyötä. Poliisi myös selvittää mahdollisuuden luoda käyttäjälähtöinen ilmoitusjärjestelmä, jolla internetin käyttäjät voisivat helposti ilmoittaa viranomaisille epäilyttävästä materiaalista.

Ministeriryhmä korosti, että pelkkä valvonta ei riitä, vaan myös moniammatillista nuorison parissa tehtävää työtä verkkoyhteisöissä tulee lisätä ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa. Liikenne- ja viestintäministeriö, opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat jo suunnitelleet moniammatillisen työn lisäämistä käynnissä olevan Netari-hankkeen avulla. Netarin työntekijät ovat nuorten tavattavissa käytetyimmillä sosiaalisen median foorumeilla. Toimintaa aiotaan nyt laajentaa. Tavoitteena on lisätä työhön toimintamuoto, jonka kautta nuori voidaan ohjata lisäpalveluihin muille viranomaisille, esimerkiksi poliisille tai sosiaali- ja terveysviranomaisille, sekä tarvittaessa moniammatillisiin palveluihin.

Koulujen ja oppilaitosten turvallisuussuunnitelmien saattamiseksi ajan tasalle on tehty työtä kuluneen vuoden aikana. Jatkotyön tueksi kouluille ja oppilaitoksille laaditaan turvallisuussuunnitelman malli, jolla edistetään lakisääteisten pelastussuunnitelmien täydentämistä toimintamalleilla uusia uhkia varten.

Aselakia uudistetaan

Myös aselainsäädännön uudistus etenee. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään käsiaseiden luvansaannin tiukentamiseen ja terveystietojen saatavuuden parantamiseen. Lisäksi selvitetään, voidaanko jotkut käsiasetyypit kieltää kokonaan. Ensimmäisen vaiheen lakiesitys tulee eduskuntakäsittelyyn keväällä. -RK

 
Julkaistu 8.12.2009