Viharikosten uhrien kokemuksia selvitetty

Rikosuhripäivystys on julkaissut raportin viharikosten uhrien kokemuksista. Eri järjestöjen kautta välitetyn kyselyn tarkoituksena oli täydentää viranomaistietoja ja kehittää tapoja tukea viharikosten uhreja. Raportointi on osa oikeusministeriön Against Hate -hanketta.

Raportissa käsitellään 106 tapausta. Puolet niistä oli sanallisia loukkauksia. Muita yleisiä rikostyyppejä olivat pahoinpitely ja syrjintä. Rikoksen vihamotiiveista yleisin oli ihonväri tai etninen tai kansallinen tausta, ja muita yleisiä motiiveja olivat uskonto tai vakaumus sekä seksuaalinen suuntautuminen. Vain 15 vastaajaa oli ilmoittanut tapauksesta poliisille.

– Merkittävimpänä syynä olla ilmoittamatta poliisille esiintyi epäilys poliisin toimintaa kohtaan viharikostapauksissa. Monissa vastauksissa näkyi myös turhautuminen ja turtuminen sekä pelko ja ahdistus. Usein ihmiset eivät edes tiedä, että viharikoksista voi tehdä ilmoituksen tai he olisivat tarvinneet siihen tukea. Erityisesti nuorilla viharikosten uhreilla oli epätietoisuutta siitä, mistä apua voi hakea. Vaikuttaa selvältä, että tietoa viharikoksen määritelmästä sekä käytännön apua ja kannustusta rikosilmoituksen tekoon tulisi olla tarjolla enemmän, kertoo Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

Viharikoksen vaikutukset uhriin näyttäytyivät moninaisina ja olivat useissa tapauksissa pitkäkestoisia.

– Tunnereaktioista yleisimpiä olivat pelko, suru ja viha sekä muun muassa häpeä ja itseluottamuksen menettäminen. Osalle viharikos aiheutti itsetuhoisia ajatuksia ja monissa vastauksissa mainittiin myös terveydellisiä vaikutuksia kuten masennusta, traumoja ja erilaisia stressireaktioita. Monet olivat rajoittaneet liikkumistaan, toiset itseilmaisuaan tai uskonnollisten symboleiden käyttöä ja muutamat olivat joutuneet muuttamaan toiselle paikkakunnalle, kertoo raportin kirjoittaja, USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto.

– Julkisella keskustelulla ja vallitsevilla asenteilla on merkitystä uhrin toipumisessa. Vihatekojen selkeä tuomitseminen helpottaa uhrin tilannetta. Kokemusten vähättelyä, arviointia tai syyllistämistä tulee välttää. /RK

Uhrien kokemuksia viharikoksista Suomessa vuosina 2014–2018

 
Julkaistu 22.3.2019
Sivun alkuun |