Riikka Kostiainen

Turun ja Helsingin turvallisuuskyselyiden tuloksia

Turussa turvallisuuden kokemukset ennallaan

Turun kaupunki toteutti syyskuussa 2018 verkossa kaikille asukkaille avoimen turvallisuuskyselyn. Kaupungin suurimmiksi ongelmiksi koettiin häiriökäyttäytyminen, poliisin palvelutason heikkeneminen sekä liikenteen tuomat uhat. Turvattomuuden syyt ja turvallisuuden taso eivät merkittävästi muuttuneet vuoden 2016 kyselystä.

Noin joka kuudes vastaaja kertoo, että viimeisen vuoden aikana rikoksia on kohdistunut joko omaisuuteen tai henkeen ja terveyteen. Keskustassa koetaan eniten sanallista häirintää ja omalla asuinalueella tapahtuu joko ilkivaltaa tai pihapiiristä häviää omaisuutta. Kyselyn mukaan polkupyörävarkauksia tapahtuu todennäköisemmin omalla asuinalueella kuin kaupungin keskustassa. Ilkivallan kohteeksi joutumisen uhka on tulosten mukaan vähenemässä. Turvallisiksi koetuilla alueilla turvattomuutta aiheuttaa ensisijaisesti liikenne, kun taas turvattomiksi koetuilla alueilla turvattomuutta aiheuttavat eri asiat, esimerkiksi häiriökäyttäytyminen.

Turun turvallisuuskyselyn tiedotteen mukaan asukkaat tuntevat toisensa mutta vain vajaa kolmannes viettää aikaa naapureidensa kanssa. Yleisesti naapureiden kanssa jaetaan kuulumisia.


Yleinen turvallisuudentunne Helsingissä parantunut

Helsingin tuoreen turvallisuustutkimusten ensimmäisten tulosten mukaan kaupunkilaiset kokevat oman asuinalueensa, kaupungin keskustan ja liikennevälineet turvallisemmiksi kuin koskaan aiemmin. Vuoden 2018 turvallisuuskyselyn otos oli 7 818 helsinkiläistä 15–79-vuotiasta henkilöä. Kyselytutkimus on toteutettu kolmen vuoden välein vuodesta 2003 alkaen.

Pitkä aikasarja vuosilta 2003–2018 kertoo, että helsinkiläisten kokema turvallisuus omalla asuinalueella on parantunut. Naisten ja miesten kokemukset oman asuinalueen turvallisuudesta ovat yhä hyvin erilaisia: miehet pitävät asuinaluettaan täysin turvallisena kaksi kertaa useammin kuin naiset. Naisten kokema turvallisuus on kuitenkin lisääntynyt vuodesta 2012 alkaen. Kaupungin sisäiset erot koetussa turvallisuudessa ovat Helsingissä kuitenkin varsin suuret, eli oman asuinalueen turvalliseksi kokevien osuudet vaihtelevat runsaasti eri kaupunginosien välillä.

Helsingin keskusta koetaan nyt hieman turvallisemmaksi kuin kolme vuotta sitten. Eniten on vähentynyt vieraskielisten turvattomuuden tunne. Kaikkien liikennevälineiden turvallisuus on vastaajien mielestä nyt parempi kuin aikaisemmilla tutkimuskerroilla.

Keskinen, Vesa (2019) Turvallisuustutkimus: helsinkiläisten turvallisuuden tunne kohentunut, Kvartti.


 
Julkaistu 22.3.2019
Sivun alkuun |