Riikka Kostiainen

Rikoksentorjunnan näkökulma rakennetun ympäristön suunnitteluun

Tuore rikoksentorjuntakatsaus käsittelee rikoksentorjunnan mahdollisuuksia lähiympäristön turvallisuuden parantamisessa ja antaa suosituksia rikoksenehkäisyn näkökulman ottamisesta huomioon suunnitteluprosesseissa. Olennaista on myös kuulla asukkaita monin keinoin suunnittelun eri vaiheissa ja tukea asukkaiden omaa toimintaa lähiympäristönsä turvallisuuden parantamisessa.

Päivittäin käytetyn lähiympäristön koettu turvallisuus vaikuttaa olennaisella tavalla ihmisten hyvinvointiin. Rikollisuutta, vahingontekoja ja järjestyshäiriötä sekä niihin liittyvää turvattomuudentunnetta voidaan vähentää suunnittelun keinoin. Ympäristö vaikuttaa osaltaan rikostilaisuuksien syntymiseen sekä välinpitämättömyyden ilmapiiriin ja turvattomuudentunteen kokemiseen.

Erilaisilla rakennetun ympäristön ratkaisuilla voidaan kannustaa ihmisiä liikkumaan, viihtymään ja kohtaamaan toisiaan. Turvallinen rakennettu ympäristö kannustaa eri ihmisiä käyttämään kaikille yhteistä julkista tilaa, kuten katuja ja puistoja. Luonnollinen valvonta lisää turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Turvallisuus on myös luottamusta toisiin ihmisiin ja ympäristöön ja yhdessä tekemistä ja yhteisöön kuulumista. Luottamus rakentuu positiivisista kohtaamisista, jolloin olonsa voi kokea turvalliseksi myös tuntemattomien seurassa. Rikoksentorjunnan keinovalikoima lähiympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamisessa ulottuu rikostilaisuuksien vähentämisestä ihmisten osallistamiseen.

Rikoksentorjuntaneuvosto etsi loppusyksyllä verkkokyselyn kautta sellaisia toimintamalleja, joilla voidaan lisätä turvallisuudentunnetta naapurustoissa ja asuinalueilla. Ilmoitettuja malleja esitellään katsauksessa, esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin malleja, asukaslähtöistä suunnittelua ja ennakkoluuloja vähentävää toimintaa.

Lisäksi katsauksessa esitetään suosituksia, miten rikoksentorjunnan näkökulma ja asukkaiden näkemys turvallisesta lähiympäristöstä otetaan mukaan rakennetun ympäristön suunnittelussa. Suositukset käsittelevät myös sitä, miten asukkaiden yhteisöllisellä toiminnalla voidaan parantaa turvallisuutta.

Konkreettisia suosituksia ovat esimerkiksi poliisin lausunnon pyytäminen rikoksenehkäisyn näkökulmasta suunnitteluprosessissa ja alueellisen turvallisuussuunnittelutyöryhmän asiantuntemuksen kuuleminen. Kuntia kannustetaan kehittämään ja ottamaan käyttöön uusi toimintatapoja asukkaiden osallistamiseksi viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön tuottamiseen. Eri toimijoita kannustetaan tukemaan eri tavoin hyvää naapuruutta ja järjestämään yhteisiä tapahtumia. Asuinalueilla esiintyvien ristiriitojen ehkäisyyn ja ratkaisuun suositellaan dialogisia menetelmiä.

Lähiympäristö 2.0 -hankkeen loppuraportti tulossa

Rikoksentorjuntakatsauksessa on hyödynnetty valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman mukaisen Lähiympäristö 2.0 -hankkeen työtä. Hankkeen piakkoin ilmestyvä loppuraportti esittelee turvalliseksi koetun lähiympäristön ohjauksen ja suunnittelun nykytilaa sekä suosituksia. Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa lähiympäristön suunnitteluperusteita ja esimerkkejä strategisista ja operatiivisista ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan lisätä lähiympäristön turvallisuutta, koettua turvallisuutta ja rikosten ennaltaehkäisyä. Sen ovat toteuttaneet yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Rikoksentorjunnan mahdollisuudet lähiympäristön turvallisuuden parantamisessa. Rikoksentorjuntakatsaus 2018.

 
Julkaistu 22.3.2019
Sivun alkuun |