Pelkän peruskoulun varaan jääminen lisää rikollisuutta

Toisen asteen koulutukseen pääsy vähentää selvästi poikien todennäköisyyttä syyllistyä rikoksiin, selviää VATT:n, Etlan ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Toisen asteen koulutukseen rimaa hipoen päässeet pojat tekevät rikoksia selvästi pienemmällä todennäköisyydellä kuin ilman opiskelupaikkaa jääneet. Sisäänpääsyrajan juuri ja juuri ylittävistä pojista 8 % syyllistyy johonkin rikokseen viiden vuoden aikana, kun taas rajan alle jäävistä rikoksiin syyllistyy joka viides, 20 %.

Tyttöjen kohdalla samaa vaikutusta ei tutkimuksessa havaittu. Tytöt tekevät vähemmän rikoksia kuin pojat, eikä toisen asteen ulkopuolelle jääminen lisää tyttöjen rikollisuutta samalla tavalla kuin poikien kohdalla.

Toisen asteen koulutukseen pääsy vähensi eniten omaisuus- ja liikennerikoksia, kun taas väkivaltarikoksiin sillä ei ollut vaikutusta.

Kristiina Huttusen, Tuomas Pekkarisen, Roope Uusitalon ja Hanna Virtasen tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen vaikutusta rikollisuuteen vertaamalla toisen asteen koulutukseen päässeiden ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden kehityskulkua kymmenen vuoden ajan. Vaikutus rikollisuuteen on merkittävä etenkin lyhyellä aikavälillä, kun tarkastellaan ensimmäistä viittä vuotta opiskelupaikan saamisesta.

Siirtymä peruskoulusta toisen asteen opintoihin on kriittinen vaihe, jossa nuoret tarvitsevat tukea, tutkijat muistuttavat. Toisen asteen tutkinnon suorittamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia, muun muassa työllistymiseen ja tulotasoon, sillä vasta toisella asteella opitaan taitoja, joilla on kysyntää työmarkkinoilla.

– Tutkimustulokset tukevat toisen asteen koulutuspaikkojen lisäämistä niillä aloilla, joihin on kysyntää. Lisäksi se, että tulostemme mukaan pelkkä koulutukseen pääseminen vähentää rikollisuutta, puoltaa oppivelvollisuuden pidentämistä, sanoo Tuomas Pekkarinen.

Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa monialaista Oma linja -hanketta, joka tuottaa päättäjille tutkittua tietoa syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työkaluja onnistuneiden jatkokoulutusvalintojen tueksi. Infopaketti Lost Boys -tutkimuksen tuloksista: http://omalinja.fi/

/RK

 
Julkaistu 22.3.2019
Sivun alkuun |